GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9103015712022 Karmaşık Ağlar İçin Algoritmalar Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Karmaşık ağlar belirgin topolojik özelliklere sahip çizgelerdir ve bilgisayar ağları, biyolojik ağlar, beyin ağları, sosyal ağlar, iklim ağları vb. ağlar gibi çeşitlilik gösterir. Hedeflerimiz, cebirin çizgelerin incelenmesine nasıl yardımcı olduğunu anlamak, karmaşık ağların özelliklerini belirlemek ve sınıflandırmak, işlevlerine iç görü sağlayan bu özellikleri belirlemek ve analiz etmek için analitik araçlar kullanmaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Züleyha AKUSTA DAĞDEVİREN


1 Karmaşık ağ kavramlarını ve özelliklerini anlama
2 Literatürdeki son gelişmeleri takip edebilme
3 Karmaşık ağlar için algoritma tasarlayabilme
4 Analitik araçları kullanabilme
5 Gerçek dünya karmaşık ağlarını sınıflandırabilme ve belirleyebilme
6 Karmaşık ağlarda kullanılacak uygun algoritmayı/algoritmaları belirleyebilme
7 Karmaşık ağların topolojik özelliklerini tespit edebilme
8 Karmaşık ağların davranışlarını tahmin edebilme

Birinci Öğretim


Yok


[Yok]


Bu dersin içeriği temel kavramlar, karmaşıklık analizi, ağ merkeziliği, altçizge analizi, ağ kümeleme, bilgisayar ağları, biyolojik ağlar ve sosyal ağlar gibi çeşitli alanlar için karmaşık ağların uygulamalarıdır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Temel Kavramlar-1
3 Temel Kavramlar-2
4 Karmaşıklık Analizi-1
5 Karmaşıklık Analizi-2
6 Merkezilik
7 Altçizge Analizi
8 Ara Sınav
9 Kümeleme-1
10 Kümeleme-2
11 Bilgisayar Ağları Uygulamaları-1
12 Bilgisayar Ağları Uygulamaları-2
13 Sosyal Ağ Uygulamaları-1
14 Sosyal Ağ Uygulamaları-2
15 Biyolojik Ağ Uygulamaları
16 Final Sınavı

1. "Scale-free networks: complex webs in nature and technology", Guido Caldarelli, Oxford University Press, 2007. 2. "Graph Theory and Complex Networks, Maarten van Steen", 2010. 3. "Complex Networks: An Algorithmic Perspective", Kayhan Erciyes, CRC Press, 2014. 4. "Complex Networks: Principles, Methods and Applications", Vito Latora, Vincenzo Nicosia, Giovanni Russo, Cambridge Press, 2017.

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek