GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035042008 Rüzgar Enerjisi Uygulamaları Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu ders kapsamı içerisinde, rüzgâr enerjisinden elektrik enerjisi üretecek olan rüzgar enerjisi türbinlerinin projelendirme esasları adım adım verilecektir. Ayrıca bu esaslara göre projelendirme yapan WASP programının kullanımından da bahsedilecektir. Dersin sonunda örnek bir rüzgar enerji santralinin projelendirilmesi gerçekleştirilecektir.


Doç.Dr. Koray ÜLGEN


1 Rüzgâr enerjisi hakkındaki temel bilgilere sahibi olabilme
2 Rüzgar enerjisi santrallerinin projelendirme esaslarını kavrayabilme.
3 Yer seçini ve santral tasarımı arasında ilişki kurabilme
4 Rüzgar ölçümü ve değerlendirmesi yapabilme
5 Rüzgar tarlası tasarımı yapabilme
6 WASP programını kavrayabilme
7 Rüzgar enerjisi santrali projesi üretebilme
8 Kütüphane araştırması ve internette tarama yapabilme
9 Araştırma yaptığı konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade edebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


1. Giriş, 2. Rüzgar enerjisi ile ilgili temel bilgiler, 3. Rüzgar enerjisi santrallerinin projelendirilme esasları, 4. Yer seçimi, 5. Ölçümleme, 6. Ölçümlerin değerlendirilmesi, 7. Rüzgar tarlası tasarımı, 8. Yapım aşamasına hazırlıklar, 9. Bütünleyici ve geniş kapsamlı çalışmalar, 10. WASP programının kullanımı, 11. Örnek bir rüzgar enerji santrali projesinin yapımı.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2 Rüzgar enerjisi ile ilgili temel bilgiler
3 Rüzgar enerjisi santrallerinin projelendirilme esasları
4 Rüzgar enerjisi santrallerinin projelendirilme esasları
5 Yer seçimi
6 Ölçümleme
7 Ölçümlerin değerlendirilmesi
8 Ara sınav
9 Rüzgar tarlası tasarımı
10 Rüzgar tarlası tasarımı
11 Yapım aşamasına hazırlıklar
12 Bütünleyici ve geniş kapsamlı çalışmalar
13 WASP programının kullanımı
14 WASP programının kullanımı
15 Proje sunumu
16 Final Sınavı

Jones, B., “Elements of practical aeorodynamics”, John Wiley&Sons, 1950 Spera, D.A., “Wind turbine technology”, Asme Press, (1994). Boyle, G., “Renewable Energy: power for a sustainable future”, Oxford , (1996). Gipe, P., “Wind energy comes of age”, John Wiley&Sons, (1995). Gipe, P., Perez, K., “Wind energy basic”, Chelsea Green Publishing, (1999). Ewing , R.E., “Power with Nature: Solar and Wind Energy Demystified”, PixyJack Press, (2003).Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 1 25 25
Proje Hazırlama 1 40 40
Proje Sunma 1 4 4
Bireysel Çalışma 12 6 72
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 239

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek