GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035052008 Sürdürülebilir Kalkınmada Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Rolü Seçmeli Ders Grubu 1 1 7,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Dersin amacı modern ekonomiler için gerekli olan yenilenebilir enerji kaynaklarını analiz etmektir. Ayrıca, güneş enerjisi, jeotermal enerji, rüzgar enerjisi, hidrolik enerji, dalga enerjisi, okyanus ısıl enerjisi ve biyokütle enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının bilimsel prensiplerinin kavranmasını, sürdürülebilir kalkınma politikalarında ekonomik, çevresel ve sosyal kalkınma alanlarının öğrenilmesini, ulusal ve uluslararası yenilenebilir enerji kaynakları politikaları üzerinde bilgi sahibi olunmasını sağlamaktı


Prof.Dr. Günnur KOÇAR, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ERYAŞAR


1 Sürdürülebilir kalkınma politikalarında ekonomik, çevresel ve sosyal kalkınma olmak üzere 3 genel alanı kavrayabilme
2 Konvansiyonel ve yenilenebilir enerjiler arasındaki farklılıkları kavrayabilme ve yenilenebilir enerjilerin önemini aktarabilme
3 Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili enerji politikalarını öğrenebilme ve takip edebilme
4 Ülkemiz enerji sorunlarını irdeleyebilme ve sürdürülebilirlik açısından çözüm üretebilme
5 Sürdürülebilir kalkınma açısından önemli olan enerji sorunlarına karşı toplumsal duyarlılığı arttırabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sürdürülebilir kalkınma içerisinde ekonomik kalkınma, çevresel kalkınma, sosyal kalkınma, enerji kaynakları, yenilenebilir enerji kaynakları ve temel prensipleri, dünya ve türkiye potansiyelleri ve kullanım alanları, yenilenebilir enerji kaynakları ile konvansiyonel enerji kaynaklarının karşılaştırılması, yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili enerji politikaları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanan politikalar, ab ve türkiye politikaları, sürdürülebilir kalkınma açısından enerji sorunlarına karşı toplumsal duyarlılığın artırılması, fosil yakıt ihtiyacının ve bu yakıtların kullanımından doğan çevre kirliliğinin azaltılması ve enerji maliyetlerinin düşürülmesinin önemi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sürdürülebilir kalkınma: ekonomik kalkınma, çevresel kalkınma, sosyal kalkınma
2 Enerji kaynakları
3 Yenilenebilir enerji kaynakları ve temel prensipleri
4 Yenilenebilir enerji kaynakları ile konvansiyonel enerji kaynaklarının karşılaştırılması
5 Güneş enerjisi: güneş enerjisinin prensipleri, dünya ve türkiye potansiyeli, termal güneş enerjisi sistemleri, güneş enerjisinin elektrik üretiminde kullanımı
6 Jeotermal enerji: jeotermal enerjinin prensipleri, dünya ve türkiye potansiyeli, kullanım alanları
7 Rüzgar enerjisi: rüzgar enerjisinin prensipleri, dünya ve türkiye potansiyeli, kullanım alanları
8 Ara sınav
9 Hidrolik enerji: hidrolik enerjinin prensipleri, dünya ve türkiye potansiyeli, kullanım alanları
10 Dalga enerjisi: dalga enerjisinin prensipleri, dünya ve türkiye potansiyeli, kullanım alanları
11 Okyanus ısıl enerjisi (otec): otec’in prensipleri, dünya ve türkiye potansiyeli, kullanım alanları
12 Biyokütle enerjisi: biyokütle enerjisinin prensipleri, dünya ve türkiye potansiyeli
13 Biyokütle enerjisi kullanım alanları
14 Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili enerji politikaları: gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanan politikalar, ab ve türkiye politikaları
15 Sürdürülebilir kalkınma açısından enerji sorunlarına karşı toplumsal duyarlılığın artırılması, fosil yakıt ihtiyacının ve bu yakıtların kullanımından doğan çevre kirliliğinin azaltılması ve enerji maliyetlerinin düşürülmesinin önemi
16 Final Sınavı

Günnur Koçar, Ahmet Eryaşar, Özben Ersöz, Şefik Arıcı, Alper Durmuş, “Biyogaz Teknolojileri”, ISBN: 978-605-61108-0-1, İzmir, 2010 Twidell, J. W, Weir, A. D., “ Renewable Energy Resources”, E. & F. N. Spon, (1986) Osamu, K., Thomas, J., Robert, M., P., Abdellah, R., “Energy and Biomass Engineering”, The American Society of Agricultural Engineers, (1999) Copyright David JC MacKay 2009, "Sustainable Energy — without the hot air", www.withouthotair.com


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 14 3 42
Soru-Yanıt 6 3 18
Beyin Fırtınası 8 4 32
Rapor Hazırlama 8 5 40
Rapor Sunma 1 3 3
Makale Kritik Etme 11 4 44
Bireysel Çalışma 6 4 24
Toplam İş Yükü (saat) 210

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 3 4
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 3 5
ÖÇ 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek