GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035062008 Uygulamalı Sayısal Çözümleme Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, birçok mühendislik probleminin çözümünde kullanılabilen nümerik yöntemlerin öğretilmesidir.


Prof. Dr. Ali Güngör


1 Sayısal çözümleme tekniklerindeki duyarlılık ve yaklaşım derecelerinin kavranılması
2 Lineer ve lineer olmayan denklem sistemlerin çözümlemelerinde kullanılan tekniklerin öğrenilmesi
3 Sayısal çözümlemelerde algoritma kavramının anlaşılmas
4 Eğri uydurma değerlendirilmesinin kavranılmış olması
5 Diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemlerinin ve gelişmelerin irdeleme ve karşılaştırmalarının yapılabilmesi


Yok


Yok


Yanlış analizi, lineer ve lineer olmayan cebirsel denklem sistemlerinde köklerin bulunması, sayısal integrasyon ve türev, matrisler ve lineer denklem sistemleri, interpolasyon ve polinomsal yaklaşım, eğri uydurma, sayısal optimizasyon, diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri, kısmi diferansiyel denklemlerin çözümleri, özdeğerler ve özvektörler.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yanlış Analizi
2 Lineer ve lineer olmayan cebirsel denklem sistemlerinde köklerin bulunması.
3 Lineer ve lineer olmayan cebirsel denklem sistemlerinde köklerin bulunması.(devam)
4 Sayısal integrasyon ve türev
5 Sayısal integrasyon ve türev (devam)
6 Matrisler ve lineer denklem sistemleri
7 Matrisler ve lineer denklem sistemleri
8 Ara Sınav
9 İnterpolasyon ve polinomsal yaklaşım
10 Eğri uydurma.
11 Eğri uydurma.(devam)
12 Sayısal optimizasyon
13 Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri
14 Kısmi diferansiyel denklemlerin çözümleri.
15 Özdeğerler ve özvektörler
16 Final Sınavı

 DERS KİTABI: 1.Chapra, S.C. and R.P. Canale, Numerical Methods for Engineers,4th edition McGraw-Hill,2002. YARDIMCI KİTAPLAR: 1.Mathews, J.H. and K.D. Fink, Numerical Methods Using Matlab, Prentice Hall, 2003. 2.Uzun İbrahim, Numerik Analiz, Beta Y. 1998. 3.Karagöz İ., Sayısal Analiz ve Mühendislik Uygulamaları, Vipaş Y., 2001.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 20 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 48 48
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 48 48
Toplam İş Yükü (saat) 224

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek