GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035142008 Güneş Enerjili Sistemlerde Otomatik Kontrol Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Otomatik kontrol sistemlerinin analizi ve tasarımı ile güneş enerjili sistemlerde uygulamaları


Assist. Prof. Dr. Mutlu Boztepe


1 Güneş enerjisi sistemlerinin matematiksel modellerini çıkarabilir.
2 Sistemlerin transfer fonksiyonlarını elde edebilir.
3 Doğrusal bir kontrol sisteminde kararlılık analizi yapabilir.
4 Kök-yer eğrisi üzerinde kompenzatör tasarlayabilir.
5 Frekans düzleminde kompenzatör tasarlayabilir.


Yok


Yok


• Genel tanımlar ve kontrol mühendisliğine giriş, kontrol örnekleri • Sistem modelleme • Zaman düzleminde analiz, Laplace dönüşümü, transfer fonksiyonları, sistem tepkileri • Kapalı çevrim kontrol sistemleri • S-düzleminde sistem tasarımı • Frekans düzleminde sistem tasarımı • Dijital kontrol sistemleri • Nonlineer kontrol sistemleri, on/off control • Kontrol sistemi örnekleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 GENEL TANIMLAR ve KONTROL SİSTEMLERİNE GİRİŞ
2 SİSTEM MODELLEME: Elektriksel, ısıl, akışkan, mekanik sistemlerde matematiksel modellerin elde edilmesi
3 ZAMAN DÜZLEMİNDE ANALİZ: Zaman düzleminde 1. Derece, 2.derece ve daha üst dereceli sistemlerin yine 1., 2. ve 3. derece giriş tiplerine karşı cevaplarının bulunması
4 TRANSFER FONKSİYONLARI: Transfer fonksiyonu kavramı, blok şemalar, Laplace dönüşümü, s-düzleminde sistem cevaplarının bulunması
5 KAPALI ÇEVRİM KONTROL SİSTEMLERİ: Geribeslemeli bir kapalı çevrim kontrol sisteminin analizi
6 S DÜZLEMİNDE KOMPENZATÖR TASARIMI: Kök-yer eğrileri üzerinde analiz ve kompenzatör tasarımı
7 FREKANS DÜZLEMİNDE KOMPENZATÖR TASARIMI: Frekans ve faz Bode diyagramlarının çizimi ve kompenzatör tasarımı
8 TASARIM UYGULAMASI -1
9 ARA SINAV
10 TASARIM UYGULAMASI -2
11 DİJİTAL KONTROL SİSTEMLERİ: Örnekleme teoremi,zero-order-hold, first-order hold, z-domeni analizi
12 AÇ/KAPA KONTROL SİSTEMLERİ: Elektriksel veya mekanik aç/kapa kontrol sistemlerinin analizi
13 DÖNEM PROJELERİNİN SUNUMU VE TARTIŞILMASI -1
14 DÖNEM PROJELERİNİN SUNUMU VE TARTIŞILMASI -2
15 DÖNEM PROJELERİNİN SUNUMU VE TARTIŞILMASI -3
16 FİNAL SINAVI

DERS KİTABI: 1. Advanced Control Engineering, Roland S. Burns, Butterworth-Heineman. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Analog&Digital Control System Design, CHEN, Oxford University Press, 1993 2. Automatic Control Engineering, Francis H. Raven, McGraw-Hill, Inc., Int.Ed.1995 3. Automatic Control Systems, Benjamin C. Kuo, Prentice-Hall, Inc., 1987


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 1 50 50
Problem Çözümü 4 10 40
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
Toplam İş Yükü (saat) 244

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek