GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035162008 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarımda Kullanımı Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Tarımsal üretimde verimliliğin arttırılması için uygun maliyetlerde, doğru zaman ve formda, güvenilir şekilde enerjinin temin edilmesi önemli bir gereksinimdir. Bu dersin amacı tarımda enerji kullanım etkinliğini arttırmak için yenilenebilir enerji kaynaklarını incelemektir. Ders süresince, tarım ve gıda sektöründe yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım olanakları anlatılmaktadır.


Prof. Dr. Günnur KOÇAR


1 Biyokütle, güneş, jeotermal ve rüzgar enerjisi kavramlarının tarım ve gıda sektöründeki uygulanma mantığını kavrayabilme
2 İlgili sektörlerdeki yenilenebilir enerjilerin kullanım etkinliğini artırabilecek çözümler sunabilme
3 Farklı disiplinlerden kişilerle, tarımsal alanlardaki problemleri analiz edebilme, çözüm odaklı fikir ve öneriler öne sürebilme
4 Her bir yenilenebilir enerjinin ülkemiz koşullarındaki potansiyellerinin belirlenerek tarımsal kullanıma uygulanmasının çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerini belirleyebilme
5 Tarımsal faaliyetlerde ve gıda sektöründe yenilenebilir enerjilerin kullanım alanlarını belirleyebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Tarımda Enerji, Seralarda Enerji Dengesi: Güneş Işınımı, Sera Isıtma Sistemleri, Serada Genel Enerji Dengesi, Seralarda Enerji Korunumu, Sera Isıtmada Yaygın Olarak Kullanılan Sistem ve Teknolojilerin Sınıflandırılması ve Değerlendirilmesi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Tarım, Güneş Enerjisi: Sera Isıtılmasında Güneşten Yararlanma Olanakları, Hayvan Barınaklarında Güneş Enerjisi Uygulamaları, Toprak Solarizasyonu, Güneş Enerjisi ile Kurutma, Tarımsal Uygulamalarda Fotovoltaik Sistemlerin Kullanımı, Jeotermal Enerji: Sera Isıtılmasında Jeotermal Enerji Kullanımı, Toprak Isıtmada Jeotermal Enerji Kullanımı, Hayvan Barınaklarının Isıtılmasında Jeotermal Enerji Kullanımı, Tarım Ürünlerinin Kurutulmasında Jeotermal Enerji Kullanımı, Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Jeotermal Enerji Kullanımı, Tarımsal Kullanıma Uygun Jeotermal Suların Sulamada Kullanımı, Rüzgar Enerjisi: Rüzgar Enerjisi ile Su Pompalama, Biyokütle Enerjisi: Biyokütle Enerji Kaynakları, Biyokütle Enerjisinin Tarımsal Amaçlı Kullanımı.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tarımda Enerji Bilançosu
2 Yenilenebilir Enerji Kaynakları
3 Sera Isıtmada Yaygın Olarak Kullanılan Teknolojiler
4 Sera Isıtılmasında Güneşten Yararlanma Olanakları ve Güneş Enerjisi Uygulamaları
5 Sera Isıtılmasında Jeotermal Enerji Kullanımı
6 Hayvan Barınaklarının Isıtılmasında Güneş Enerjisi Uygulamaları
7 Tarımsal Uygulamalarda Fotovoltaik Sistemlerin Kullanımı
8 Ara sınav
9 Toprak Solarizasyonu ve Toprak Isıtmada Jeotermal Enerji Kullanımı
10 Güneş Enerjisi ile Kurutma İşemleri
11 Tarım Ürünlerinin Kurutulmasında Jeotermal Enerji Kullanımı
12 Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Jeotermal Enerji Kullanımı
13 Rüzgar Enerjisi: Rüzgar Enerjisi ile Su Pompalamada Kullanımı
14 Biyokütle Enerjisi: Biyokütle Enerji Kaynakları
15 Biyokütle Enerjisinin Tarımsal Amaçlı Kullanımı.
16 Final Sınavı

Zabeltitz, V. C., “Energy Conservation and Renewable Energies for Greenhouse Heating”, CNRE Guideline No.2, (1988) Parker, B., F., “Solar Energy in Agriculture”, Elsevier, (1991) Twidell, J. W, Weir, A. D., “Renewable Energy Resources”, E. & F. N. Spon, (1986)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 4 4
Tartışma 4 6 24
Soru-Yanıt 5 6 30
Takım/Grup Çalışması 5 6 30
Gözlem 5 5 25
Beyin Fırtınası 4 6 24
Proje Sunma 1 12 12
Seminer 1 10 10
Makale Kritik Etme 4 6 24
Bireysel Çalışma 5 6 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Okuma 4 6 24
Toplam İş Yükü (saat) 245

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek