GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035172008 Sanayide Enerji Yönetimi I Seçmeli Ders Grubu 1 1 7,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Öğrencilere, sanayiye yönelik enerji verimliliği ve yönetiminin, insani ve teknik yönlerini tanıtmaktır.


Prof. Dr. Önder Özgener


1 Türkiye'nin genel enerji durumu ve Türk sanayisinin yapısı hakkında bilgi edinilebilmesi
2 Enerji yönetim sisteminin oluşturulmasının yolu ve yönteminin öğrenilebilmesi
3 Yakıtlar ve yanmanın pratik yönleri hakkında bilgi edinilebilmesi
4 Buhar sistemlerinde enerji tasarrufu sağlamanın yollarının ve buhar toplam sistem veriminin öğrenilebilmesi
5 Kurutma sistemlerinde enerji analizi ve atık ısıdan yararlanma hakkında bilgi edinilebilmesi
6 Isı yalıtımı; vana ve flanşlardan ısı yalıtımı hesaplarının öğrenilebilmesi
7 İşletmelerde enerji verimliliği sağlamanın yollarının öğrenilebilmesi

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Türkiye'nin genel enerji durumu, Türk sanayisinin yapısı, Enerji verimliliği ve yönetimi kavramları; Enerji yönetim sisteminin altın unsurları, Yakıtlar ve yanmanın pratik yönleri, Buhar sistemlerinin tanıtılması ve enerji tasarrufu sağlamanın yolları ve toplam buhar sistem verimi, Buhar kazanları ve verim hesaplamaları; Kütle ve enerji denklikleri; Kurutma Sistemlerinde enerji analizi; Atık ısıdan yararlanma; Soğutma sistemlerinde enerji verimliliği; Kojenerasyon ve trijenerasyon; Elektrik sistemlerinde enerji verimliliği sağlamanın yolları; Isı yalıtımı, vana ve flanşlardan ısı yalıtımı hesapları; Ekonomik analiz yöntemleri; İşletmelerde enerji verimliliği sağlamanın yolları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin ve ders işleme ilkelerinin genel tanıtımı; Türkiye’nin genel enerji durumu; Türk sanayinin yapısı
2 Türk sanayisinin genel yapısı ve enerji tüketimi
3 enerji yönetimi
4 ölçü aletleri ile ölçme yapabilme ve ölçüm teknikleri
5 yakıtlar ve yanma prensipleri
6 , enerji ve kütle denklikleri
7 kazanlarda enerji verimliğinin arttırılması
8 Ara Sınav
9 Kütle ve enerji denklikleri
10 Kurutma sistemlerinde enerji analizi
11 Atık ısı örnekleri
12 Kojenerasyon ve trijenerasyon
13 Kojenerasyon ve trijenerasyon
14 ısı yalıtımı
15 Atık ısı kazanımı, çevre kanunları, alternatif enerji kaynakları, kombine ısı güç sistemleri
16 Final Sınavı

DERS KİTABI ve YARDIMCI KAYNAKLAR: Itte, L.C., Schmidt, P.S., Bwown, D.R.: “Industrial Energy Management and Utilization”, Hemisphere Publishing Corporation, USA, 1998.. Gottschalk, C.M.: “Industrial Energy Conservation”, John Wiley & Sons Inc., USA (1996). EIE-UETM, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Ulusal Enerji Tasarruf Merkezi., “Sanayide Enerji Yönetimi Esasları”, Cilt I,II,III ve IV, Ankara, 2003. Hepbaşlı, A.: “Üniversite Düzeyinde Sanayide Enerji Yönetimi Eğitimi: Ege Üniversitesi Uygulaması”, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Tesisat Mühendisliği Dergisi, Sayı: 55, Sayfa: 16-28, 2000. Hepbaşlı, A., Ozalp, N.: “Development of Energy Efficiency and Management Implementations in the Turkish Industrial Sector”, Energy Conversion and Management 44(2):231-249, 2003. Hepbaşlı, A.: “HVAC Sistemlerinde Etkinlik ve Verim Tanımları, Bölüm I”, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Tesisat Mühendisliği Dergisi, Sayı: 50, Sayfa: 33-53 ve Sayı: 50, Sayfa: 24-42. 1999. Hepbaşlı, A.: “ Enerji Auditi: Enerji Yönetim Programının Temeli”, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Dergisi, Sayı: 3(1), Sayfa: 91-99, 1999. Hepbaşlı, A.: “Sanayide Enerji Yönetimine Sistematik Yaklaşım”, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Tesisat Mühendisliği Dergisi, Sayı: 57, Sayfa: 38-52, 2000.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Proje Hazırlama 1 10 10
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3 3 3 3 3 3 2
ÖÇ 2 3 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 3 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 4 3 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 5 3 3 3 2 3 2 3
ÖÇ 6 2 2 2 2 3 2 3
ÖÇ 7 2 2 2 2 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek