GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035182008 Güneş Santralleri Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu derste, güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretecek sistemler üzerinde durulacaktır. Dersler boyunca öğrencilere güneş enerjisi ile ilgili temel bilgilerin yanı sıra güneş santrallerin tasarım kriterleri verilmeye çalışılacaktır. Ayrıca bu tip santrallerin mevcut enerji santralleri ile kıyaslamasını sağlayacak olan ekonomik analiz yöntemleri üzerinde durulacaktır. Dersler sonunda öğrenciler öğrendikleri bilgiler ışığı altında örnek bir güneş santrali projelendirerek mevcut enerji santralleri ile ekonomik açıdan kıyaslama yapacaktır.


Asst.Prof.Dr. Koray ÜLGEN


1
2
3
4
5


Yok


Yok


1. Giriş, 2. Yenilenebilir enerji kaynakları, 3. Elektrik enerjisi üretim tipleri, 4. Güneş enerjisi ile elektrik üretim santralleri, 5. Güneş ışınımı ve açıları, 6. Güneş termik santraller, 7. Parabolik aynalı güneş termik santralleri, 8. Kule tipi güneş termik santralleri, 9. Paraboloit aynalı güneş termik santralleri, 10. Güneş pili santralleri, 11. Santral tasarım ölçütleri, 12. Örnek tasarımlar ve uygulamalar, 13. Ekonomik analiz.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2 Yenilenebilir enerji kaynakları
3 Elektrik enerjisi üretim tipleri
4 Güneş enerjisi ile elektrik üretim santralleri
5 Güneş ışınımı ve açıları
6 Güneş termik santraller
7 Parabolik aynalı güneş termik santralleri
8 Ara sınav
9 Kule tipi güneş termik santralleri
10 Paraboloit aynalı güneş termik santralleri
11 Güneş pili santralleri
12 Santral tasarım ölçütleri
13 Örnek tasarımlar ve uygulamalar
14 Ekonomik analiz
15 Proje sunumu
16 Final Sınavı

Duffie, J.A, Beckman, W.A., “Solar Engineering of Thermal Processes”, John Wiley&Sons, (1991). Goswami, D.Y., Kreith, F. Kreider, J.F., “Principles of solar engineering”, Taylor&Francis, (2000). Kreider, J.F., Kreith, F., “Solar energy handbook”, McGraw-Hill, (1981) Taşdemiroğlu, E., “Solar energy utilization: Technic and economic acpects”, ODTÜ, (1990). Lunde, P.J., “Solar thermal engineering: space heating and hot water systems”, John Wiley&Sons, (1980). Norton, B., “Solar Energy Thermal Technology” Springer-Verlag, (1991)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 1 20 20
Proje Hazırlama 1 40 40
Proje Sunma 1 4 4
Bireysel Çalışma 14 6 84
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 246

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek