GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035242008 Sanayide Enerji Yönetimi II Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Öğrencilere, enerji tasarrufu/verimliliği olanaklarının belirlenmesi ve giderlerden tasarruf etmek için, teknolojinin uygulanması ve enerji yönetim sisteminin kurulmasında pratik bilgi ve beceriyi sağlamaktır


Prof. Dr. Arif HEPBAŞLI


1 Basınçlı havanın verimli kullanımının öğrenilmesi, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına ait bilgi edinilmesi
2 Enerji verimliliği raporu yazmanın temelleri hakkında bilgi edinilmesi, Güneş enerjisinin temellerini, prensiplerinin öğrenilmesi
3 Enerji verimliliği etüt cihazlarının tanınması, Rüzgar enerjisinin temellerini, prensiplerinin öğrenilmesi
4 Bir fabrikanın enerji akış diyagramının oluşturulması, Hidroelektrik enerjisinin temellerinin öğrenilmesi
5 Enerji verimliliği olanaklarının (EVO’larının) belirlenmesi, Dalga enerjisinin temellerini, prensiplerini öğrenilmesi


Yok


Yok


Dersin birinci bölümünün özeti ve basınçlı havanın verimli kullanımı; Enerji verimliliği raporu yazmanın temelleri; Enerji verimliliği etüt cihazları; Bir fabrikanın enerji akış diyagramının oluşturulması; Enerji verimliliği olanaklarının (EVO’larının) belirlenmesi; Kazanların verimli işletilmesi EVO’larının belirlenmesi; Buhar kaçaklarının belirlenmesi ve maliyeti EVO’larının belirlenmesi; Su kaçaklarının maliyeti EVO’larının belirlenmesi; Boruların yalıtılmasıyla kazanılan enerji verimliliği EVO’larının belirlenmesi; Vana ve flanşların yalıtılmasıyla kazanılan enerji verimliliği EVO’larının belirlenmesi; Kondensten ısı geri kazanımı EVO’larının belirlenmesi; Elektrik motorlarının verimli seçimi ve sağlanan tasarruflar EVO’larının belirlenmesi; Yüksek verimli florasan lambaların kullanılması EVO’larının belirlenmesi; Güç faktörünün düzeltilmesi ve sağlanan tasarruf EVO’larının belirlenmesi; Voltaj dengesizliğinin ve motor kayışlarının iyileştirilmesiyle sağlanan enerji tasarrufu


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin birinci bölümünün özeti ve basınçlı havanın verimli kullanımı
2 Enerji verimliliği raporu yazmanın temelleri
3 Enerji verimliliği etüt cihazları
4 Bir fabrikanın enerji akış diyagramının oluşturulması
5 Enerji verimliliği olanaklarının (EVO’larının) belirlenmesi: Kazanların verimli işletilmesi
6 EVO’larının belirlenmesi: Buhar kaçaklarının belirlenmesi ve maliyeti
7 EVO’larının belirlenmesi: Su kaçaklarının maliyeti
8 Ara Sınav
9 EVO’larının belirlenmesi: Boruların yalıtılmasıyla kazanılan enerji verimliliği
10 EVO’larının belirlenmesi: Vana ve flanşların yalıtılmasıyla kazanılan enerji verimliliği
11 EVO’larının belirlenmesi: Kondensten ısı geri kazanımı
12 EVO’larının belirlenmesi: Elektrik motorlarının verimli seçimi ve sağlanan tasarruflar
13 EVO’larının belirlenmesi: Yüksek verimli florasan lambaların kullanılması
14 EVO’larının belirlenmesi: Güç faktörünün düzeltilmesi ve sağlanan tasarruf
15 EVO’larının belirlenmesi: Voltaj dengesizliğinin ve motor kayışlarının iyileştirilmesiyle sağlanan enerji tasarrufu
16 Final Sınavı

DERS KİTABI ve YARDIMCI KAYNAKLAR: EIE-UETM, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Ulusal Enerji Tasarruf Merkezi., “Sanayide Enerji Yönetimi Esasları”, Cilt I,II,III ve IV, Ankara, 2003. Hepbaşlı, A.: “Sanayide Enerji Verimliliği Önlemleri”, Türkiye 8. Enerji Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara, 8-12 Mayıs, Sayı: 1, Sayfa: 183-196, 2000. Hepbaşlı, A.: “Kazanlarda Enerji Tasarrufu Önlemleri”, 5.Türk - Alman Enerji Sempozyumu, Güneş Enerjisi ve Diğer Yenilebilir Enerji Uygulamalarındaki Gelişmeler Bildiriler Kitabı, Sayfa: 365-374, 19-21 Nisan, 1995. Hepbaşlı, A.: “Enerji Yönetimi Ders Notları”, Yayımlanmamış, 2007.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Proje Hazırlama 1 15 15
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek