GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035252008 Biyokütle Enerjisi Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Biyokütle enerji kaynaklarının yakıt olarak kullanımları çevre açısından olumlu etkilerinin olması ve ekonomik olarak çok daha avantajlı olmaları nedeniyle pratik anlamda önemlidir. Bu dersin amacı biyokütle enerjisinin prensiplerini incelemektir. Ders süresince biyokütle enerjisi kaynakları, potansiyeli, enerji elde etme yöntemleri ve kullanım alanları üzerinde durulmaktadır.


Prof. Dr. Günnur KOÇAR


1 Enerji ihtiyacına bağlı problemleri sürdürülebilir ve temiz enerji açısından değerlendirip, sonuç önerebilme
2 Biyokütle enerjisi dönüşüm yöntemlerinden herbirinin hangi amaçlara daha iyi hizmet vereceğini, buna göre de proses seçimini yapabilme
3 Temel biyokütle ve biyokütle enerjisi kavramlarını öğrenebilme,
4 Güncel teknik, teknolojik ve istatiki verileri takip edebilme ve bu verilere dayanarak potansiyel-proses arasındaki ilişkileri kurabilme
5 Enerji elde edebilmenin, kullanım alanlarının ve çevre ile olan ilişkisinin temel ilkelerini kavrayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Biyokütle Enerjisi Prensipleri, Biyokütlenin Oluştuğu Alanlar ve Biyokütle Enerji Kaynakları,Dünyada ve Ülkemizde Biyokütle Potansiyeli, Bitki ile Çevre Arasındaki Enerji Akışı: Fotosentez, Bitkilerde C3 and C4 Metabolizması, C3 and C4 Bitkileri Arasındaki Farklılıklar, Enerji Elde Etmek Amacıyla Yetiştirilen Bitkiler (Enerji Bitkileri)., Biyokütle Enerjisi Dönüşüm Sistemlerinde Kullanılan Materyallerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Biyokütleden Enerji Elde Etme Yöntemleri: Termokimyasal Yöntemler (Direkt Yakma, Gazifikasyon, Piroliz, Sıvılaştırma), Biyokimyasal Yöntemler (Alkol Fermantasyonu, Anaerobik Fermantasyon, Biyofotoliz), Agrokimyasal Yöntemler (Yakıt Ekstraksiyonu)., Biyokütle Enerjisinin Kullanım Alanları: Klasik Biyokütle Kullanımı, Modern Biyokütle Kullanımı., Biyokütle Enerjisinin Avantaj ve Dezavantajları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Biyokütle Enerjisi Prensipleri, Biyokütlenin Oluştuğu Alanlar ve Biyokütle Enerji Kaynakları
2 Dünyada ve Ülkemizde Biyokütle Potansiyeli
3 Bitki ile Çevre Arasındaki Enerjş Akışı: Fotosentez
4 Bitkilerde C3 ve C4 Metabolizması, C3 ve C4 Bitkileri Arasındaki Farklılıklar, Enerji Elde Etmej Amacıyla Yetiştirilen Bitkiler (Enerji Bitkileri)
5 Biyokütle Enerjisi Dönüşüm Sistemlerinde Kullanılan Materyallerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
6 Biyokütleden Enerji Elde Etme Yöntemleri: Termokimyasal Yöntemler • Direkt Yakma • Gazifikasyon
7 Biyokütleden Enerji Elde Etme Yöntemleri: Termokimyasal Yöntemler • Piroliz • Sıvılaştırma
8 Ara sınav
9 Biyokütleden Enerji Elde Etme Yöntemleri: Biyokimyasal Yöntemler • Alkol Fermantasyonu
10 Biyokütleden Enerji Elde Etme Yöntemleri: Biyokimyasal Yöntemler • Anaerobik Fermentasyon
11 Biyokütleden Enerji Elde Etme Yöntemleri: Biyokimyasal Yöntemler • Biyofotoliz
12 Biyokütleden Enerji Elde Etme Yöntemleri: Agrokimyasal Yöntemler • Yağ Transesterifikasyonu
13 Biyokütle Enerjisinin Kullanım Alanları: • Klasik Biyokütle Kullanımı • Modern Biyokütle Kullanımı
14 Biyokütle Enerjisinin Avantaj ve Dezavantajları
15 Seminer
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: Günnur Koçar, Ahmet Eryaşar, Özben Ersöz, Şefik Arıcı, Alper Durmuş, “Biyogaz Teknolojileri”, ISBN: 978-605-61108-0-1, İzmir, 2010 Twidell, J. W, Weir, A. D., “Renewable Energy Resources”, E. & F. N. Spon, (1986) Khan, M., R., “ Conversion and Utilization of Waste Materials”, Taylor & Francis, (1996) Osamu, K., Thomas, J., Robert, M., P., Abdellah, R., “Energy and Biomass Engineering”, The American Society of Agricultural Engineers, (1999) Koçar G. , Eryaşar A. , Arıcı Ş. , Ersöz Ö., Durmuş A., "Biyogaz Teknolojileri", (2010)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 2 8 16
Soru-Yanıt 2 5 10
Takım/Grup Çalışması 4 5 20
Gözlem 4 6 24
Beyin Fırtınası 2 6 12
Proje Hazırlama 3 10 30
Seminer 1 12 12
Makale Kritik Etme 4 8 32
Bireysel Çalışma 3 6 18
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
Toplam İş Yükü (saat) 229

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek