GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035352008 Güneş Enerjisi Toplayıcıları Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, güneş enerji toplayıcılarının türlerine, tiplerine üretim tekniklerine ve toplayıcı tasarımında dikkate edilecek noktalara değinilecektir. Ayrıca güneş enerjisi toplayıcılarının ısıl analizleri ve verimlilikleri ile sıcak su hazırlama sistemleri üzerinde durulacaktır. Dersler boyunca öğrencilere güneş enerjisi ile ilgili temel ilkeler ve tasarım kriterleri verilmeye çalışılacaktır. Dersler sonunda öğrenciler öğrendikleri bilgiler ışığı altında örnek bir güneş enerjisi sıcak su hazırlama sistemi projelendirip tasarlayacaktır.


Doç.Dr. Koray ÜLGEN


1 Güneş enerjisi hakkındaki temel bilgilere sahibi olabilme.
2 Dünya’da ve Türkiye’de Güneş enerjisi kullanımı hakkında bilgi sahibi olabilme.
3 Güneş enerjisi toplayıcılarının sınıflandırmasını kavrayabilme.
4 Güneş enerjisi toplayıcıların optik ve ısıl özellikleri kavrayabilme.
5 Güneş enerjili toplayıcıların ısıl analizleri ve verimlilikleri kavrayabilme.
6 Toplayıcı yönlendirme ve sistem tasarımı arasında ilişki kurabilme.
7 Güneş enerjili sıcak su hazırlama sistemlerini boyutlandırabilme.
8 Kütüphane araştırması ve internette tarama yapabilme.
9 Araştırma yaptığı konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade edebilme.Termodnamik, ısı transferi ve akılkanlar mekaniği konusunda bilgi sahibi olmak.


1. Güneş enerjisi temel bilgileri, 2. Güneş enerjisi toplayıcılarının tarihsel gelişimi, 3. Güneş enerjisi toplayıcılarının sınıflandırması, 4. Düzlemsel güneş enerjili toplayıcılar, 5. Vakumlu düzlemsel güneş enerjili toplayıcılar, 6. Vakum-tüp güneş enerjili toplayıcılar, 7. Isı borulu güneş enerjili toplayıcılar, 8. Yansıtma-odaklama tipi güneş enerjili toplayıcılar, 9. Havalı güneş enerjili toplayıcılar, 10. Güneş enerjisi toplayıcıların optik ve ısıl özellikleri, 11. Güneş enerjili toplayıcıların ısıl analizleri ve verimlilikleri, 12. Toplayıcı yönlendirme ve sistem tasarımı, 13. Güneş enerjili sıcak su hazırlama sistemleri ve boyutlandırılması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2 Güneş enerjisi temel bilgileri
3 Güneş enerjisi toplayıcılarının tarihsel gelişimi, Güneş enerjisi toplayıcılarının sınıflandırması
4 Düzlemsel güneş enerjili toplayıcılar, Vakumlu düzlemsel güneş enerjili toplayıcılar
5 Vakum-tüp güneş enerjili toplayıcılar
6 Isı borulu güneş enerjili toplayıcılar
7 Yansıtma-odaklama tipi güneş enerjili toplayıcılar
8 Ara sınav
9 Havalı güneş enerjili toplayıcılar
10 Güneş enerjisi toplayıcıların optik ve ısıl özellikleri
11 Güneş enerjili toplayıcıların ısıl analizleri ve verimlilikleri
12 Güneş enerjili toplayıcıların ısıl analizleri ve verimlilikleri
13 Toplayıcı yönlendirme ve sistem tasarımı
14 Güneş enerjili sıcak su hazırlama sistemleri ve boyutlandırılması
15 Proje sunumu
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: Duffie, J.A, Beckman, W.A., “Solar Engineering of Thermal Processes”, John Wiley&Sons, (1991). Goswami, D.Y., Kreith, F. Kreider, J.F., “Principles of solar engineering”, Taylor&Francis, (2000). Yardımcı Kitaplar: Kreider, J.F., Kreith, F., “Solar energy handbook”, McGraw-Hill, (1981) Taşdemiroğlu, E., “Solar energy utilization: Technique and economic acpects”, ODTÜ, (1990). Lunde, P.J., “Solar thermal engineering: space heating and hot water systems”, John Wiley&Sons, (1980). Norton, B., “Solar Energy Thermal Technology” Springer-Verlag, (1991) Yüncü, H., Paykoç, E., Yener, Y., “Solar energy utilization”, (1987) Tırıs, M., Tırıs, Ç., Erdallı, Y., “Solar Water Heating Systems”, TUBİTAK- Marmara Araştırma Merkezi Enerji Sistemleri ve Çevre Araştırma Enstitüsü, Gebze-Kocaeli, (1997).


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Ev Ödevi 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Gerekli değil.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 1 20 20
Proje Hazırlama 1 40 40
Proje Sunma 1 4 4
Bireysel Çalışma 12 4 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 210

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 0 4
ÖÇ 1 4 4
ÖÇ 2 3 4 4
ÖÇ 3 4 5 5 4
ÖÇ 4 4 5 5 4 4
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 4 5 4 5 5
ÖÇ 7 4
ÖÇ 8 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek