GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035362008 Rüzgar Enerjisi Çevrim Sistemlerinde Kullanılan Elektrik Makinaları II Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; Rüzgar enerjisi çevrim sistemlerinde kullanılan Alternatif Akım (AA) elektrik makinalarına ait temel ilkelerin tanınması ve kavramasını sağlamaktır. Ayrıca, bu tür sistemlerde kullanılan elektrik makinelerinin ayırdedebilmesini sağlamaktır.


Numan Sabit ÇETİN


1 1. Rüzgar Enerjisi Çevrim Sistemlerini tanıma ve bilgi sahibi olabilme.
2 2. Elektro-magnetik makinelerin temel prensiplerini kavrayabilme.
3 3. Elektrik makinası kavramını açıklayabilme.
4 4. Asenkron (Endüksiyon) makinalarının yapısını ve çalışma prensibini kavrayabilme.
5 5. Asenkron makinelerin çeşitlerini ve karakteristiklerini kavrayabilme.
6 6. Asenkron makineların moment-hız karakteristikleri ve eşdeğer devre parametrelerini değerlendirebilme.
7 7. Asenkron makinalarda güç akış diyagramını ve verim analizini yapıp değerlendirebilme.
8 8. Senkron makinaların yapısını ve çalışma prensibini kavrayabilme.
9 9. Senkron makinelerinin çeşitlerini ve karakteristiklerini, eşdeğer devre parametrelerini ve verim analizlerini değerlendirebilme.
10 10. Senkron makinaların paralel çalışmasını ve karakteristiklerini kavrayabilme.
11 11. Rüzgar enerjisi çevrim sistemlerindeki genel uygulamaları inceleyebilme ve değerlendirebilme.


Yok


Yok


Elektro-magnetik makinaların temel prensipleri. Asenkron (Endüksiyon) makinalarının yapısı ve çalışma prensibi. Asenkron makinaların çeşitleri ve karakteristikleri. Eşdeğer devre ve parametreleri. Asenkron makineların moment-hız karakteristikleri. Asenkron makinalarda güç akış diyagramı ve verim analizi. Senkron makinaların yapısı ve çalışma prensibi. Senkron makinaların çeşitleri ve karakteristikleri. Eşdeğer devre ve parametreleri. Senkron makinaların verim analizi. Senkron makinaların paralel çalışması ve karakteristikleri. Rüzgar enerjisi çevrim sistemlerindeki genel uygulamalar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar.
2 Rüzgar Enerjisi Çevrim Sistemleri: Sabit ve değişken devirli sistemler, şebeke bağlantılı ve otonom sistemler, güçlere göre sınıflandırma.
3 Elektro-magnetik makinaların temel prensipleri.
4 Altenatif Akım : Alternatif gerilimin elde edilmesi, akım, gerilim ve frekans kavramları.
5 Elektrik makinesi kavramı: Altenatif akım elektrik makinelerinin yapısı ve çalışma prensibi.
6 Asenkron makinaların çeşitleri ve karakteristikleri: Bir fazlı ve üç fazlı asenkron makineler, sincap kafesli ve bilezikli asenkron makineler, boşta, yükte ve kilitli rotor çalışma.
7 Eşdeğer devre ve parametreleri.
8 Eşdeğer devre ve parametreleri.
9 Ara sınav
10 Asenkron makineların moment-hız karakteristikleri. Asenkron makinelerde güç akış diyagramı ve verim analizi.
11 Senkron makinaların yapısı ve çalışma prensibi. Senkron makinaların çeşitleri ve karakteristikleri.
12 Eşdeğer devre ve parametreleri. Senkron makinaların verim analizi.
13 Senkron makinaların paralel çalışması ve karakteristikleri.
14 Rüzgar enerjisi çevrim sistemlerindeki genel uygulamalar.
15 Rüzgar enerjisi çevrim sistemlerindeki genel uygulamalar.
16 Final Sınavı

Simoes, G.M., Farret, F.A., (2008), “Alternative Energy Systems” Design and Analysis with Induction Generators”, CRC Press, Boca Raton. Akhmatov, V. (2007), “Induction Generators for Wind Power”, IBN 0906522 404, UK. Akpınar, S.,(1994), “Elektrik Mühendisliğinin Temelleri II” K.T.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Yayın No:40, Trabzon. Ateş, M.H., Peşint, M.A., (1990), “Elektrik Makinalarının Esasları”, G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Yayın No:2, Ankara. Boduroğlu, T., (1978), “Elektrik Makinaları Dersleri Cil I”, İ.T.Ü. Elektrik Fakültesi, Teknik Üniversite Matbaası, İstanbul. Ostovic, V., (1994), “Computer-Aided Analysis of Electric Machines”, Prentice Hall, New York, London.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 18 18
Final Sınavı 1 28 28
Quiz 2 2 4
Derse Katılım 14 3 42
Rehberli Problem Çözümü 5 6 30
Problem Çözümü 5 10 50
Proje Hazırlama 1 30 30
Proje Sunma 1 3 3
Makale Yazma 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 245

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
ÖÇ 11
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek