GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035382008 Yenilenebilir Enerjilerin Ekserji Analizi II Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Termodinamik performans parametreleri ile termo-ekonomik analizlerin yenilenebilir enerjilere uygulamaları hakkında temel kavramlarının öğretilmesi.1 Yenilenebilir enerji sistemlerinin termoekonomik analizlerini yapabilme


Yok


Yok


Termodinamik performans parametreleri; bağıl tersinmezlik, yakıt tüketim oranı, eksergetik faktör vb. kavramları ve uygulamaları, Termoekonomik modellemeler,Yenilenebilir enerji sistemlerinin temel elemanlarının termoekonomik analizi, Yenilenebilir enerji sistemlerinin termoekonomik optimizasyonu,Yenilenebilir enerji sistemleri üzerine durum çalışmaları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Termodinamik performans parametreleri; bağıl tersinmezlik, yakıt tüketim oranı, eksergetik faktör vb. kavramları ve uygulamaları.
2 Termodinamik performans parametreleri; bağıl tersinmezlik, yakıt tüketim oranı, eksergetik faktör vb. kavramları ve uygulamaları.
3 Termodinamik performans parametreleri; bağıl tersinmezlik, yakıt tüketim oranı, eksergetik faktör vb. kavramları ve uygulamaları.
4 Termoekonomik modellemeler
5 Termoekonomik modellemeler
6 Yenilenebilir enerji sistemlerinin termoekonomik optimizasyonu
7 Yenilenebilir enerji sistemlerinin termoekonomik optimizasyonu
8 Ara sınav
9 Yenilenebilir enerji sistemleri üzerine durum çalışmaları
10 Yenilenebilir enerji sistemleri üzerine durum çalışmaları
11 Yenilenebilir enerji sistemleri üzerine durum çalışmaları
12 Saha çalışmaları
13 Saha çalışmaları
14 Proje sunum
15 Proje sunum
16 Final sınavı

1. Moran MJ. 1982. Availability analysis: a guide to efficiency energy use. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ. 2. Kotas TJ. 1985. The exergy method of thermal plant analysis. Anchor Brendon Ltd, Tiptree, Essex. UK. 3. Bejan A. 1988. Advanced Engineering Thermodynamics. John Wiley & Sons, New York. 4. Szargut J, Morris DR, Stewart FR. 1998. Exergy analysis of thermal, chemical, and metallurgical processes. Edwards Brothers Inc. USA. 5. Dincer I, Rosen MA. 2006. Exergy. Elsevier, London. 6. A. Bejan Entropy Generation through Heat and Fluid Flow, Wiley, Toronto, 1982.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Uygulama/Pratik 14 3 42
Rehberli Problem Çözümü 14 2 35
Alan Gezisi 2 5 10
Proje Hazırlama 2 40 80
Proje Sunma 2 10 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 21 21
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24
Toplam İş Yükü (saat) 238

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek