GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035412008 Aydınlatmanın Temelleri Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, aydınlatma hakkında temel bilgileri kazandırmak, ışınım enerjisi, ışık kavramları, ışığın fiziksel özellikleri ve çeşitli aydınlatma sistemleri için araştırma ve kuram bilgileri ile aydınlık düzeyi hesaplama yöntemlerini kazandırmaktır.


Doç.Dr. Koray ÜLGEN


1 Aydınlatma hakkındaki temel bilgilere sahibi olabilme.
2 Işınım enerjisi formlarını ve aydınlatma tasarım ölçütlerini kavrayabilme.
3 Işığın fotometrik ve kolorimetrik özelliklerini kavrayabilme.
4 Aydınlatma ve kontrol sistemlerinin seçimini belirleyebilme.
5 Işığın nitelik ve niceliğini kavrayabilme.
6 Aydınlatmanın bina ısıtma ve soğutma yüküne etkisini hesaplayabilme.
7 Aydınlatmada enerji yönetimini kavrayabilme.
8 Kütüphane araştırması ve internette tarama yapabilme.
9 Araştırma yaptığı konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade edebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


1. Giriş, 2. Aydınlatma mühendisliği ile ilgili temel bilgiler, 3. Işınım enerjisi formları, 4. Aydınlatma tasarım ölçütleri, 5. Işığın fotometrik ve kolorimetrik özellikleri, 6. Renk ve görme, 7. Aydınlatma nitelik ve nicelik koşulları, 8. Aydınlatma sistemlerinin seçimi, 9. Işık kaynakları ve ışık kontrol sistemlerinin seçimi, 10. Işınım enerjisinin görsel olmayan etkileri, 11. Aydınlatma teknolojileri, 12. Işığın kalite karakteristikleri, 13. Aydınlatma yükü ve binalarda ısıtma-soğutma yüküne etkisi, 14. Aydınlatmada enerji yönetimi,


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2 Aydınlatma mühendisliği ile ilgili temel bilgiler
3 Işınım enerjisi formları, Aydınlatma tasarım ölçütleri
4 Işığın fotometrik ve kolorimetrik özellikleri
5 Renk ve görme
6 Aydınlatma nitelik ve nicelik koşulları
7 Aydınlatma sistemlerinin seçimi
8 Ara sınav
9 Işık kaynakları ve ışık kontrol sistemlerinin seçimi
10 Işınım enerjisinin görsel olmayan etkileri
11 Aydınlatma teknolojileri
12 Işığın kalite karakteristikleri
13 Aydınlatma yükü ve binalarda ısıtma-soğutma yüküne etkisi
14 Aydınlatmada enerji yönetimi
15 Proje sunumu
16 Final Sınavı

Design Criteria for Lighting Interior Living Spaces, IESNA Residence Lighting Committee, RP-11, 1995 Advanced Lighting Guide, New Building Institute, New Jersey, 2003 Rea M. S., IESNA Lighting Handbook, Illuminating Engineering; 9th edition (July 1, 2000) Moore, F.,Concepts and Practice of Architectural Daylighting, Van Nostrand Reinhold, New York,1991 Robbins,C.L., Daylighting Design and Analysis, Van Nostrand Reinhold Company, New York,1986 Lam, C.W., Sunlighting as Formgiver for Architecture, Van Nostrand Reinhold Company, New York,1986.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Gerekli değil.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 1 20 20
Rapor Sunma 1 4 4
Proje Hazırlama 1 40 40
Bireysel Çalışma 12 4 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 210

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4 4 4
ÖÇ 3 3 4 4
ÖÇ 4 4 4
ÖÇ 5 4 4 4
ÖÇ 6 4 5 5 4 4 4
ÖÇ 7 4 5 4 5 5 4
ÖÇ 8 4
ÖÇ 9 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek