GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035442010 Spektroskopik Yöntemlerle Yapısal Tanımlama II Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Organik fotovoltaik sistemler için sentezlenen bileşiklerin yapı tayinleri için 13C NMR ve kütle spektroskopi metodlarının öğretilmesi-II.


Ebubekir Sıddık İçli, Canan Varlıklı, Şule Erten-Ela, Şerafettin Demiç, Bircan Dindar, Ceylan Zafer


1 NMR spektroskopisi sistem, tür ve prensiplerinin öğrenilmesi, teorik ve pratik bilgilerin edinilmesi
2 NMR spektrum verilerinden kimyasal yapının tespit edilmesi
3 Kütle spektroskopisi alet, sistem ve prensiplerinin öğrenilmesi
4 Spektrum verilerinden malzemenin yapı tayininin yapılması
5 NMR ve Kütle spektrumlarını birlikte ve karşılaştırmalı değerlendirilmesi


Yok


Yok


Karbon-13 nükleer manyetik rezonans ve kütle spektrometri metodlarının incelenmesi, spektrum analizleri ile organik yapıların belirlenmesi. Organik fonksiyonel gruplar, alkoler, fenoller, tiyoller, aminler, karbonhidratlar ve heterohalkalı moleküller, karboksilik asitler, amitler ve organik halojenür yapılarının spektroskopik yöntemler ile aydınlatılması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, gerekçesi, Önemi, Kural ve Gerekleri
2 Proton (1H) nükleer manyetik rezonans-NMR spektroskopisi
3 Karbon (13C) nükleer manyetik rezonans-NMR spektroskopisi
4 Kütle spektrometresi
5 Kütle spektrometresi
6 NMR ve Kütle Spektrometreleri ile organik moleküler yapı tayinleri
7 NMR ve Kütle Spektrometreleri ile organik moleküler yapı tayinleri
8 ARA SINAV
9 Organik fonksiyonel grupların yapı tayinleri uygulamaları
10 Alkollerin, fenoller, tiyollerin yapı tayinleri uygulamaları
11 Organik halojenürler ve aminlerin yapı tayinleri uygulamaları
12 Heterohalkalı moleküllerin yapı tayinleri
13 Karboksilik asitler yapı tayinleri
14 Karbohidratların yapı tayinleri
15 Amidlerin yapı tayinleri
16 FİNAL SINAVI

• Organic Structure Analysis, P. Crews, J. Rodriquez, M. Jaspars, 1998. • Organic Structural Spectroscopy, J. B. Lambert, H. F. Shurvell, D.A. Lightner, R. G. Cooks • Structural Identification of Organic Compounds with Spectroscopic Techniques, R. R. Ernst, Y. C. Ning, 2005


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 8 112
Tartışma 7 6 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 45 45
Toplam İş Yükü (saat) 238

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 0
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek