GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035472008 Rüzgar Enerjisi Çevrim Sistemlerinde Kullanılan Elektrik Makinaları I Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; rüzgar enerjisi çevrim sistemlerinde kullanılan elektrik makinalarına ait temel ilkeleri tanınması ve kavramasını sağlamaktır. Ayrıca, bu tür sistemlerde kullanılan elektrik makinelerinin ayırdedebilmesini sağlamaktır.


Doç. Dr. Numan Sabit ÇETİN


1 Rüzgar Enerjisi Çevrim Sistemlerini tanıma ve bilgi sahibi olabilme
2 Elektro-magnetik enerji dönüşümlerinin genel prensiplerini kavrayabilme
3 DA ve AA kavramlarını açıklayabilme
4 Elektrik makinası kavramını açıklayabilme
5 DA makinalarının çalışma prensibini kavrayabilme
6 DA makinalarının çeşitleri ve karakteristiklerini kavrayabilme
7 DA makinalarının eşdeğer devrelerini, parametrelerini ve verim analizlerini değerlendirebilme
8 DA makinalarında gerilim ve moment ilişkilerini kavrayabilme
9 DA makinalarının yapısını ve çalışma prensibini açıklayabilme
10 DMDA makinalarının karakteristiklerini, eşdeğer devrelerini ve verim analizlerini değerlendirebilme
11 Transformatör kavramını açıklayabilme
12 Transformatörlerin çalışma prensibini kavrayabilme
13 Transformatörlerin çeşitlerini ve karakteristiklerini kavrayabilme
14 Transformatörlerin eşdeğer devrelerini ve verim analizlerini değerlendirebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Elektro-magnetik enerji dönüşümlerinin genel prensipleri. DA ve AA kavramları. Elektrik makinası kavramı. DA makinaları ve AA makinaları. DA makinalarının çalışma prensibi. DA makinalarının çeşitleri ve karakteristikleri. DA makinalarının eşdeğer devreleri, parametreleri ve verim analizi. DA makinalarında gerilim ve moment kavramları. Daimi Mıknatıslı (DM) DA makinalarının yapısı ve çalışma prensibi. DMDA makinalarının karakteristikleri, eşdeğer devreleri ve verim analizi. Transformatör kavramı. Transformatörlerin çalışma prensibi. Transformatörlerin çeşitleri ve karakteristikleri. Transformatörlerin eşdeğer devreleri ve verim analizi. Transformatörlerin paralel bağlanması. Rüzgar enerjisi çevrim sistemlerindeki genel uygulamalar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2 Rüzgar Enerjisi Çevrim Sistemleri: Sabit ve değişken devirli sistemler, şebeke bağlantılı ve otonom sistemler, güçlere göre sınıflandırma.
3 Elektro-magnetik enerji dönüşümlerinin genel prensipleri.
4 Doğru Akım ve Altenatif Akım : Doğru ve alternatif gerilimin elde edilmesi, akım, gerilim ve frekans kavramları.
5 Elektrik makinesi kavramı: DA elektrik makineleri ve altenatif akım elektrik makineleri, DA makinalarının çalışma prensibi.
6 DA makinalarının çeşitleri ve karakteristikleri: Kendinden uyartımlı, şönt, seri ve kompunt makineler, boş ve yüklü çalışma.
7 DA makinalarının eşdeğer devreleri, parametreleri ve verim analizi.
8 DA makinalarının eşdeğer devreleri, parametreleri ve verim analizi.
9 Ara sınav
10 DA makinalarında gerilim ve moment kavramları.
11 Daimi Mıknatıslı (DM) DA makinalarının yapısı ve çalışma prensibi. DMDA makinalarının karakteristikleri, eşdeğer devreleri ve verim analizi.
12 Transformatörlerin çalışma prensibi. Transformatörlerin çeşitleri ve karakteristikleri.
13 Transformatörlerin eşdeğer devreleri ve verim analizi. Transformatörlerin paralel bağlanması.
14 Rüzgar enerjisi çevrim sistemlerindeki genel uygulamalar.
15 Rüzgar enerjisi çevrim sistemlerindeki genel uygulamalar.
16

Akpınar, S.,(1994). “Elektrik Mühendisliğinin Temelleri II” K.T.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Yayın No:40, Trabzon. Ateş, M.H., Peşint, M.A., (1990), “Elektrik Makinalarının Esasları”, G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Yayın No:2, Ankara. Boduroğlu, T., (1978), “Elektrik Makinaları Dersleri Cil I”, İ.T.Ü. Elektrik Fakültesi, Teknik Üniversite Matbaası, İstanbul. Ostovic, V., (1994), “Computer-Aided Analysis of Electric Machines”, Prentice Hall, New York, London.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Ev Ödevi 9 0
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 2 2 4
Derse Katılım 14 3 42
Rehberli Problem Çözümü 5 6 30
Rapor Hazırlama 5 3 15
Proje Hazırlama 1 30 30
Proje Sunma 1 3 3
Makale Yazma 1 40 40
Bireysel Çalışma 5 6 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 238

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 4 4 4 3 3 3
ÖÇ 2 3 4
ÖÇ 3 2
ÖÇ 4 2
ÖÇ 5 2
ÖÇ 6 4
ÖÇ 7 3 4 3 2
ÖÇ 8 4
ÖÇ 9 2
ÖÇ 10 3 4 2
ÖÇ 11 4
ÖÇ 12 4
ÖÇ 13 3 4 2
ÖÇ 14 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek