GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035802010 Enerji Sistemlerinde Akıllı Sistem Uygulamaları Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Güç sistemlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının ve dağınık üretimin yaygınlaşması ile güç sistemlerinin yapısının ve çalışma koşullarının değişkenliği elektrik güç sistemleri dinamiği analizinin önemini daha fazla artırmıştır. Bulanık mantık, yapay sinir ağları, genetik algoritmalar gibi yapay zekâ uygulamalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan “akıllı sistemler” günümüz güç sistemlerinde yeni ve farklı uygulama alanları bulmuştur. Bu sistemlerdeki karmaşıklık ve çözüm arayışları enerji sistem mühendisliğinde “smart power” kavramının oluşmasına neden olmuştur. Bu derste güç sistemlerinde kontrol sistem teknikleri, veri tanımlama ve saklama, karar verme, sistem sınıflandırma ve işletme gibi alanlarda akıllı sistem yöntemlerinin öğrencilere sunulması ve öğrencilerin bu konularda araştırma becerilerinin artırılması hedeflenmektedir.


Prof. Dr. Engin KARATEPE


1 akıllı sistem yöntem ve algoritmalarını anlama ve analiz edebilme becerisi
2 enerji sistem uygulamalarında akıllı sistem tekniklerini uygulayabilme ve geliştirme becerisi
3 enerji sistemlerinin işletilmesi ve kontrolünde akıllı sistem tekniklerinin bilgisayar ile analiz yöntem ve modellerini yapabilme ve geliştirebilme becerisi
4 yenilenebilir enerji sistemlerinin optimum işletilmesi konularında yeni gelişmeleri anlama ve takip edebilme becerisi

Birinci Öğretim


Yok


Derste Matlab/Simulink kullanılacaktır.


Akıllı sistemlere genel bir bakış,Güç sistemlerinin planlanması ve işletilmesinde akıllı sistemler, Kural tabanlı sistemler, Güç sistemlerinde akıllı sistem uygulamalarına örnekler, Güç sistemlerinde yük-frekans akıllı kontrol uygulamaları,Akıllı yük dağılımı çözümleri, Akıllı optimum reaktif güç üretimi, İletim ağları planlanmasında akıllı sistemlerin uygulanması, Akıllı sistemlerin sistem kararlılığı yaklaşımı ve gerilim regülasyonu uygulamaları,Güç sistemlerinde güvenilirlik analizine akıllı yaklaşımlar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Enerji sistemlerinde akıllı teknikler ve uygulamalarına genel bir bakış, ve akıllı şebekeler kavramı
2 Enerji sistemlerinin planlanması ve işletilmesindeki problemlerin çözümünde kullanılan matematiksel yöntem ve araçlar
3 Akıllı sistem yöntemleri ve algoritmaları
4 Akıllı sistem yöntemleri ve algoritmaları
5 Yapay sinir ağları ile ekonomik işletme problemi
6 Genetik algoritma ile ekonomik işletme algoritmaları
7 Yenilenebilir enerji kaynakları ve elektrik şebekeleri
8 Elektrik şebekelerinde belirsizlik modelleri
9 Yenilenebilir enerji ve optimal güç akışı
10 Optimal güç akışı probleminin genetik algoritma ile çözümü
11 Arasınav
12 Genetik algoritma ve parçacık sürü optimizasyonu ile reaktif enerji optimizasyonu
13 Seçilmiş bir yenilenebilir enerji sisteminde bir akıllı sistem uygulaması
14 Bulanık mantık ile yük belirsizliği, bulanık güç akışı analizi
15 Bulanık mantık ile ekonomik işletme, VAR optimizasyonunun bulanık mantık ile formülasyonu
16 Final

Loi Lei Lai, 1998, “Intelligent System Applications in Power Engineering: Evolutionary Programming and Neural Networks”, John Wiley & Sons Louis A. Wehenkel, 1998, “Automatic Learning Techniques in Power Systems”, Kluwer Academic Publishers. Ed. M.E. El-Hawary, 1998, “Electric Power Applications of Fuzzy Systems”, IEEE Press. Jizhong Zhu, 2009, “Optimization of Power System Operation”, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. Gilbert M. Masters, 2004, “Renewable and Efficient Electric Power Systems”, Wiley Interscience. Joe H. Chow, Felix F. Wu, and James A. Momoh, 2005, “Applied Mathematics for Restructured Electric Power Systems: Optimization, Control, and Computational Intelligence”, Springer Science Inc. İlgili bilimsel makaleler.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 60
Proje Sunma 1 40
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 60
Proje Sunma 1 40
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 20 20
Makale Yazma 1 25 25
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 20 100
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 227

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5 5 5 4 4 5 4 3 3 4
ÖÇ 2 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3
ÖÇ 3 5 5 5 4 4 3 3 4 3 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek