GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035822010 Güneş Elektriği II Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencileri, güneş ışınımından doğrudan (fotovoltaik) veya dolaylı olarak (rüzgar) elektrik enerjisi elde edilen elektrik enerjisinin kullanıcıya ulaşana kadar geçirdiği aşamaların teorisi, pratikteki uygulamaları ve kullanılan gereçlerin teorik ve pratikteki tanıtımı konularında bilgilendirmektir.


Numan sabit ÇETİN, Mete NEPTUN


1 2. Otonom tesislerdeki invertörlerin çalışma prensiplerinin açıklanması
2 3. Elektrik enerjisinin depolanmasında karşılaşılan sorunlar ve çözümlerinin anlatılması
3 4. DC generatörlerinin teorisinin ve çalışma prensiplerinin açıklanması
4 5. Asenkron generatörlerin teorisinin ve çalışma prensiplerinin anlatılması
5 6. Senkron generatörlerin teorisinin ve çalışma prensiplerinin açıklanması
6 7. Transformatörlerin teorisinin ve çalışma prensiplerinin anlatılması
7 8. Transformatör tipleri ve bağlantı çeşitleri hakkında bilgi verilmesi
8 9. Elektrik enerjisinin taşınması ile ilgili konular hakkında bilgi verilmesi
9 1. Fotovoltaik Santrallerinde elde edilen elektrik enerjisinin özellikleri ve sorunlarının anlatılması ve tartışılması


Yok


Yok


Fotovoltaik Santrallerinde elde edilen elektrik enerjisinin özellikleri ve sorunlarını anlamak ve tartışabilmek. Otonom tesislerdeki invertörlerin çalışma prensiplerini kavrayabilmek. Elektrik enerjisinin depolanmasında karşılaşılan sorunların ve çözümlerinin anlaşılması. DC generatörlerinin teorisinin ve çalışma prensiplerinin kavranılabilmesi. Asenkron generatörlerin teorisinin ve çalışma prensiplerinin anlaşılması. Senkron generatörlerin teorisinin ve çalışma prensiplerinin anlaşılması. Transformatörlerin teorisinin ve çalışma prensiplerinin anlaşılması. Transformatör tipleri ve bağlantı çeşitleri hakkında bilgi edinilmesi. Elektrik enerjisinin taşınması ile ilgili konular hakkında bilgi edinilmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, gerekçesi, Önemi, Kural ve Gerekleri
2 Fotovoltaik Santrallerinde elde edilen elektrik enerjisinin özellikleri ve sorunlarının anlatılması ve tartışılması
3 Otonom tesislerdeki invertörlerin çalışma prensiplerinin açıklanması
4 Elektrik enerjisinin depolanmasında karşılaşılan sorunlar ve çözümlerinin anlaşılması
5 DC generatörlerinin teorisinin ve çalışma prensiplerinin açıklanması
6 Asenkron generatörlerin teorisinin ve çalışma prensiplerinin anlatılması
7 Senkron generatörlerin teorisinin ve çalışma prensiplerinin anlaşılması
8 Ara sınav
9 Transformatörlerin teorisinin ve çalışma prensiplerinin anlaşılması
10 Transformatör tipleri ve bağlantı çeşitleri hakkında bilgi edinilmesi
11 Elektrik Santrallerinde bağlantı ve koruma mekanizmaları
12 Kayıplar ve önlenilmeleri ile ilgili önlemlerin anlatılması
13 Yüksek gerilim ile ilgili teorik ve pratik bilgiler
14 Elektrik enerjisinin taşınması ile ilgili konular hakkında bilgi edinilmesi
15 Proje Sunumu
16 Final sınavı

Haeberlin: Photovoltaik Helm: Windenergieanlagen Fischer: Elektrische Maschinen


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 1 25 25
Proje Hazırlama 1 40 40
Proje Sunma 1 5 5
Bireysel Çalışma 12 5 60
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 233

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek