GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035832010 Güneş Elektriği I Seçmeli Ders Grubu 1 1 7,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencileri güneş ışığından doğrudan elektrik üretimi (fotovoltaik) hakkında bilgilendirmektir.


Doç. Dr. Numan Sabit ÇETİN


1 Yenilenebilir enerji ve alternatif enerji kavramlarını anlamak.
2 Güneş enerjisinin termal ve ışık özelliklerini anlama
3 Fotovoltaik teknolojilerin nesillere göre sınıflandırılması
4 Laminasyon işlemi hakkında bilgi sahibi olmak
5 Farklı fotovoltaik güç sistemlerini tanımak
6 Fotovoltaik sistemlerin ulusal ve küresel bazda mevcut durumu hakkında bilgi sahibi olmak
7 Fotovoltaik etki hakkında bilgi sahibi olmak
8 Fotovoltaik elemanın verimliliği hakkında bilgiler
9 Işıma ve sıcaklık altında fotovoltaik element davranışı hakkında bilgi sahibi olmak
10 Fotovoltaik hücre, panel, dizi kavramı
11 Eviriciyi ve diğer sistem bileşenlerini tanımak
12 Şebekeye bağlı ve şebekeden bağımsız fotovoltaik güç sistemi tasarlayabilme
13 Sistem tasarımında kullanılan bazı hesaplamaları anlamak ve yazılım destekli sistemleri tasarlayabilmek
14 Ulusal hukuk mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak
15 Fotovoltaik sistem kurulumu hakkında bilgi sahibi olmak
16 Enerji depolama sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Fotovoltaik sistemlerin çalışma prensibi, fotovoltaik sistem türleri ve bileşenleri, Türkiye ve Dünya'da fotovoltaik teknolojinin mevcut durumu, fotovoltaik sistem ve malzeme verimleri hakkında bilgilendirme, optimum fotovoltaik sistem tasarımı konseptini kavrayabilme, Türkiye'de fotovoltaik sistem yasal mevzuatı hakkında bilgilendirme, enerji depolama teknolojileri hakkında bilgilendirme.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanımı: Kapsam, sebep, önem, kural ve gereklilik
2 Yenilenebilir enerji ve alternatif enerji kavramları. Güneş enerjisinin ısıl ve ışık özellikleri.
3 Fotovoltaik teknolojilerin nesillere ve laminasyon prosedürüne göre sınıflandırılması
4 Şebekeye bağlı ve şebekeden bağımsız fotovoltaik güç sistemleri.
5 Fotovoltaik sistemlerin ulusal ve küresel düzeyde mevcut durumu
6 Fotovoltaik eleman, fotovoltaik etki ve verimliliği.
7 Fotovoltaik elementin ışınım ve sıcaklık altındaki davranışı.
8 Vize sınavı
9 Fotovoltaik hücre, panel, dizi kavramı, inverter, enerji depolama sistemleri ve diğer sistem bileşenleri.
10 Şebekeye bağlı ve şebekeden bağımsız fotovoltaik güç sistemi tasarımı.
11 Sistem hesaplamaları ve yazılım destekli sistem tasarımında kullanılan bazı hesaplamalar.
12 Ulusal yasal mevzuat
13 Saha çalışmaları ve fotovoltaik sistem kurulumu
14 Saha çalışmaları ve fotovoltaik sistem kurulumu
15 Saha çalışmaları ve fotovoltaik sistem kurulumu
16 Final Sınavı

Salmanoğlu, F., (2010), “Rüzgar-Fotovoltaik Otonom Hibrid Güç Sistemlerinin Algoritmik Bir Yaklaşımla Optimal Tasarımı”, Yüksek Lisans Tezi, Ege Ünv., İzmir. Messenger, R. A. ve Ventre J., (2004), “Photovoltaic Systems Engineering”, CRC Press, London-New York -Washington DC. Johansson, T.B., Kelly, H., Reddy, A.K.N., Williams, R.H., (1993), “Renewable Energy”, Earthscan, London. Pattel, M. R., (1999), Wind and Solar Power Systems, Ph. D., P.E, U.S. Merchant Marine Academy Kings Point, New York, 50-84p. Salmanoğlu, F., Çetin, N. S., (2009), Rüzgâr – Fotovoltaik Otonom Hibrid Güç Sistemlerinin Optimum Maliyetle Boyutlandırılması Üzerine Paket Bir Yazılım, Ege Bölgesi Enerji Forumu 2009 (EBEF 2009), Denizli Pamukkale Üniversitesi.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 1 20 20
Proje Hazırlama 1 40 40
Proje Sunma 1 5 5
Bireysel Çalışma 12 4 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 22 22
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 27 27
Toplam İş Yükü (saat) 210

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5 4 4
ÖÇ 2 3 3 5 4
ÖÇ 3 4 4 4 4
ÖÇ 4 4 4 5 4 4
ÖÇ 5 4 4 5 4 4
ÖÇ 6 4 4 5 4 4
ÖÇ 7 4 4 5 4 4 4
ÖÇ 8 4 4 4 4 3
ÖÇ 9 4 4 5 4
ÖÇ 10 5 5 4
ÖÇ 11 5 5 4
ÖÇ 12 5 4 5 4
ÖÇ 13 5 4
ÖÇ 14 4 5
ÖÇ 15 4 5 4
ÖÇ 16 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek