GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035842010 Rüzgar-Fotovoltaik Hibrid Güç Sistemleri Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere; rüzgar-fotovoltaik hibrid güç sistemlerine ait temel ilkeleri tanıtmak ve kavramalarını sağlamaktır.


Numan Sabit ÇETİN


1 1. Güneş ve rüzgar enerjisi kavramlarını tanıma ve bilgi sahibi olabilme.
2 2. Güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi eldesini kavrayabilme.
3 3. Yenilenebilir enerjilerde süreksizlik problemini kavrayabilme.
4 4. Hibrid sistem kavramını açıklayabilme ve değerlendirebilme.
5 5. Yenilenebilir hibrid güç sistemlerini değerlendirebilme.
6 6. Rüzgar-fotovoltaik hibrid güç sistemlerinde optimizasyon ve tasarımı kavrayabilme.
7 7. Paket programlar ve kullanımlarını gerçekleştirebilme yapabilme.
8 8. Rüzgar-fotovoltaik hibrid güç sistemlerindeki uygulamaları inceleyebilme ve değerlendirebilme.


Yok


Yok


Güneş ve rüzgar enerjisi kavramları. Güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi eldesi. Yenilenebilir enerjilerde süreksizlik problemi. Hibrid system kavramı. Yenilenebilir hibrid güç sistemleri. Rüzgar-fotovoltaik hibrid güç sistemlerinde optimizasyon ve tasarım. Paket programlar ve kullanımları. Uygulama örnekleri. Rüzgar-fotovoltaik hibrid güç sistemlerine ait uygulamaların analizleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar.
2 Güneş ve rüzgar enerjisi kavramları: tarihçesi, kullanım alanları, özellikleri, Türkiye ve dünya açısından kaynak değerlendirmesi.
3 Güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi eldesi: Güneş ve rüzgar santralleri, sınıfladırılması.
4 Yenilenebilir enerjilerde süreksizlik problemi: Yenilenebilir enerjilerin tek başlarına kullanımları (Güneş, rüzgar, biokütle, jeotermal, küçük hidroelektrik, dalga vb.) ve kesinti sorununun ele alınması.
5 Hibrid sistem kavramı: Yenilenebilir enerjilerin birlikte kullanımıyla süreksizlik probleminin minimize edilmesi.
6 Yenilenebilir hibrid güç sistemleri: İki veya daha fazla yenilenebilir enerji kaynağının birlikte kullanılmasından oluşan güç sistemleri.
7 Rüzgar-fotovoltaik hibrid güç sistemlerinde optimizasyon ve tasarım.
8 Rüzgar-fotovoltaik hibrid güç sistemlerinde optimizasyon ve tasarım.
9 Ara sınav
10 Rüzgar-fotovoltaik hibrid güç sistemlerinde optimizasyon ve tasarım.
11 Rüzgar-fotovoltaik hibrid güç sistemlerinde optimizasyon ve tasarım.
12 Paket programlar ve kullanımları: HOMER, RETScreen ve ORF paket programları.
13 Paket programlar ve kullanımları: HOMER, RETScreen ve ORF paket programları.
14 Rüzgar-fotovoltaik hibrid güç sistemlerine ait uygulamalar ve analizleri.
15 Rüzgar-fotovoltaik hibrid güç sistemlerine ait uygulamalar ve analizleri.
16 Final Sınavı

Hau, Erich, (2006), “Wind Turbines”, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany. Salmanoğlu, F., (2010), “Rüzgar-Fotovoltaik Otonom Hibrid Güç Sistemlerinin Algoritmik Bir Yaklaşımla Optimal Tasarımı”, Yüksek Lisans Tezi, Ege Ünv., İzmir. Messenger, R. A. ve Ventre J., (2004), “Photovoltaic Systems Engineering”, CRC Press, London-New York -Washington DC. Johansson, T.B., Kelly, H., Reddy, A.K.N., Williams, R.H., (1993), “Renewable Energy”, Earthscan, London. Pattel, M. R., (1999), Wind and Solar Power Systems, Ph. D., P.E, U.S. Merchant Marine Academy Kings Point, New York, 50-84p. Salmanoğlu, F., Çetin, N. S., (2009), Rüzgâr – Fotovoltaik Otonom Hibrid Güç Sistemlerinin Optimum Maliyetle Boyutlandırılması Üzerine Paket Bir Yazılım, Ege Bölgesi Enerji Forumu 2009 (EBEF 2009), Denizli Pamukkale Üniversitesi. Çetin N. S., Çubukçu M., (2009), “Güç Sistemleri Olarak Güneş ve Rüzgâr Enerjilerine Türkiye”den Örnekler, Ekoloji Teknik, Sayı 3, 34-37s.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 0 3 0
Final Sınavı 0 3 0
Quiz 0 2 0
Derse Katılım 0 3 0
Rehberli Problem Çözümü 0 6 0
Problem Çözümü 0 3 0
Proje Hazırlama 0 30 0
Proje Sunma 0 3 0
Makale Yazma 0 40 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 15 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 25 0
Toplam İş Yükü (saat) 0

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek