GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035882010 Teknoloji Öngörüsü Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Hem teknoloji öngörüsünü hem de politika oluşturmaya yönelik stratejik düşünebilme yeteneğini kazandırmaya yönelik yöntemlerin öğrenilmesini hedeflemektedir.


Yard. Doç. Dr. Melih Soner Çeliktaş


1 Teknoloji öngörüsü tanımı, prensipleri ve kestirimden farkı gibi kavramları öğrenebilme
2 STEEP ve GZFT analizleri, teknolojik kıyaslama yapabilme yetisi
3 Bibliometrik Analiz yöntemi kullanılarak geriye dönük analiz yapabilme yeteneği kazandırma.
4 Yenilenebilir enerji kaynakları üzerine Delphi yaklaşımı, uzman panelleri, senaryo analizi, kritik teknolojilerin belirlenmesi, öngörü çalışmasında organizasyon ve yönetim konuları kavrayabilme.
5 Uygun yöntemlerle gerçekleştirilmiş sürdürülebilir ve yenilikçi kalkınma ile öncü ekonomik, çevresel ve sosyal faydalar sağlayan uluslararası seviyedeki öngörü örneklerininin incelenerek gerçekleştirilen teknoloji öngörü örnekleri üzerinden endüstriyel büyüme, inovasyon ve rekabet ile ilgili politikalar ve programların oluşturulmasında fikir sahibi olma.


Yok


Yok


Teknoloji öngörüsü prensipleri, STEEP ve GZFT analizleri, teknolojik kıyaslama, bibliometrik araştırma, Delphi yaklaşımı, uzman panelleri, senaryo analizi, kritik teknolojilerin belirlenmesi, öngörü çalışmasında organizasyon ve yönetim konuları ile uygun yöntemlerle gerçekleştirilmiş sürdürülebilir ve yenilikçi kalkınma ile öncü ekonomik, çevresel ve sosyal faydalar sağlayan uluslararası seviyedeki öngörü örneklerini de kapsamaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Teknoloji öngörüsü felsefesi
2 Öngörü tanımı, tarihsel gelişimi ve ülke örnekleri
3 Ulusal Öngörü Çalışmaları,
4 Teknoloji öngörü yöntemlerine giriş
5 Beyin fırtınası, Ekstrapolasyon, Uzman Panelleri
6 Bibliyometrik, GZFT ve STEEP analizleri
7 Senaryo Analizi ve Delphi yöntemine giriş
8 Ara Sınav
9 Delphi anketi ve uygulamaları
10 Delphi anketi değerlendirme yöntemi
11 ABD ve AB Teknoloji Öngörüleri
12 Japonya ve G. Kore Teknoloji Öngörüleri
13 Yenilenebilir Enerjiler Üzerine Gerçekleştirilmiş Öngörü Çalışmaları
14 Teknoloji öngörüsü ile enerji teknolojisi politikalarının oluşturulması
15 Rapor sunumu
16 Final Sınavı

Coates, J. F., 1985. Foresight in Federal Government Policymaking, Futures Research Quarterly, 1, 29-53. Anderson, J., 1997. Technology Foresight for Competitive Advantage, Long Range Planning, 30(5); 665 – 677 Blind, K., Cuhls, K., Grupp, H., 1999. "Current foresight activities in Central Europe", Technological Forecasting and Social Change, 60, 15-35. Cuhls K., 1999. Germany: The New Foresight Approaches, Technology foresight: A UNIDO/ICS initiative for Latin America and the Caribbean workshop. Cuhls K., 2003. Foresight tools-Delphi Surveys Foresight Methodologies, UNIDO, Vienna, 2003. Don, B., 2001, Changes in the US Approach to Technology Foresight and Critical Technology Assessment, Japonya, DPT, 1963. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1963-1967, Ankara TOBB Yayını, Keanan, M., Miles, I., 2002. 'Bringing It All Back Home: linking national and regional foresight', IPTS, 29-35, Göker, A., 2007. Ülkelerin Gelecek Öngörüleri ve Teknoloji Öngörü Çalışmaları Üzerine Birkaç Söz. EBİLTEM / Inno-Venture 2007 / Proje Pazarı, İzmir. TÜBİTAK 2001. Teknoloji Öngörüsü ve Ülke Örnekleri Çalışma Raporu, Bilim ve Teknoloji Politikaları Dairesi Başkanlığı Politika Stratejisi Çalışmaları, TÜBİTAK BTP 01/03, Aralık 2001. TÜBİTAK 2003. Vizyon 2023 Teknoloji Öngörü Projesi, Enerji ve Doğal Kaynaklar Paneli Raporu, 24 Temmuz 2003. TÜBİTAK, 2004. Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları, 2003-2023 Strateji Belgesi. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Temmuz 2004. TÜBİTAK, 2009. Turkey “A Global Attraction Centre for Research”, Presented by Nukhet Yetis in European Parliament, 29 January 2009 YARDIMCI KİTAPLAR: SCI ve SSCI’deki makaleler


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 4 4
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 14 4 56
Soru-Yanıt 10 3 30
Takım/Grup Çalışması 3 7 21
Beyin Fırtınası 1 7 7
Rapor Hazırlama 1 10 10
Rapor Sunma 1 6 6
Makale Yazma 1 20 20
Makale Kritik Etme 14 2 28
Bireysel Çalışma 4 2 8
Toplam İş Yükü (saat) 236

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 3 3 3
ÖÇ 3 5 5 4 4
ÖÇ 4 4 5
ÖÇ 5 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek