GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035912010 Fotovoltaik Sistemler Seçmeli Ders Grubu 1 1 7,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Dersin amacı fotovoltaik sistemlerin modellenmesinin, analizinin ve tasarımının öğretilmesidir.


Prof. Dr. Engin Karatepe


1 Fotovoltaik sistemlerin modellenmesi
2 Fotovoltaik sistemlerin temel bileşenleri ve parametreler
3 Fotovoltaik sistemlerin performans analizi
4 Fotovoltaik sistemin tasarımı
5 Fotovoltaik sistemin boyutlandırılması

Birinci Öğretim


Yok


Derste Matlab/Simulink programı kullanılacaktır.


Giriş, fotovoltaik sistemler ve temel terimler Fotovoltaik uygulamalara genel bir bakış Spektral yanıt ve kısa devre akımı Güneş pillerinin elektriksel karakteristiği Fotovoltaik dizi, modül, ve generator, Depolama sistemlerinin modellenmesi PV modül, yük, ve batarya bağlantısı Güç elektroniği arayüzlerinin modellenmesi Otonom fotovoltaik sistemler Şebekeye bağlı fotovoltaik sistemler Fotovoltaik dizilerin optimum kullanımı Hibrid fotovoltaik sistemler Fotovoltaik uygulamalar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Fotovoltaik uygulamalara ve güncel araştırma konularına genel bir bakış
2 Fotovoltaik sistemler ve temel terimler
3 Spektral yanıt ve kısa devre akımı
4 Güneş pillerinin elektriksel karakteristiği
5 PV modül, yük, ve batarya bağlantıları
6 Güç elektroniği arayüzlerinin modellenmesi
7 Depolama sistemlerinin modellenmesi
8 Otonom fotovoltaik sistemler
9 ARA SINAV
10 Fotovoltaik dizilerin optimum kullanımı
11 Şebekeye bağlı fotovoltaik sistemler
12 Fotovoltaik sistemler ve şebeke kodları
13 Hibrid fotovoltaik sistemler
14 Fotovoltaik uygulamalar ve örnekler

DERS KİTABI: 1. Masters,G.M.: Renewable and Efficient Electric Power Systems, John Wiley&Sons,2004. 2. Djamila Rekioua, Ernest Matagne, Optimization of Photovoltaic Power Systems Modelization, Simulation and Control, Springer, 2012. 3. R. Messenger, J. Ventre, Photovoltaic Systems Engineering, 2nd ed., CRC Press, 2004 4. L. Castaner, S. Silvestre, Modeling Photovoltaic Systems Using PSpice, John Wiley&Sons, 2002 5. John Twidell, Tony Weir, “Renewable Energy Sources” Taylor and Francis, 2005 6. Thomas Markvart, “Solar Electricity”, John Wiley&Sons Ltd. 2000. 7. Mukund R. Patel, “Wind and Solar Power Systems”, CRC pres, 1999 8. İlgili yayınlanmış makaleler.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Proje Sunma 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 50
Proje Sunma 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 25 25
Makale Yazma 1 20 20
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 15 75
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 217

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5 5 4 5 5 4 5 5 3 4
ÖÇ 2 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4
ÖÇ 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
ÖÇ 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek