GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035072012 Rüzgar Türbini Aerodinamiği Seçmeli Ders Grubu 1 1 7,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere; rüzgar türbini aerodinamiğine ait temel ilkeleri tanıtmak ve kavramalarını sağlamaktır.


Doç. Dr. Numan Sabit ÇETİN, Doç. Dr. Utku ŞENTÜRK


1 Rüzgar türbini kanadı üzerindeki akışı kavrayabilme,
2 Kanat üzerindeki akışın Aktüatör Disk Yaklaşımı ile incelenmesini kavrayabilme
3 Kanat üzerindeki akışın Kanat Elemanı Momentum Teorisi ile incelenmesini kavrayabilme
4 Rüzgar türbini kanat optimizasyonunu yapabilme
5 Kanat üzerindeki viskoz akışı nümerik simülasyonlar ile değerlendirebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Akışkanlar Mekaniği Genel Tekrarı, Rüzgar Türbini Aerodinamiği Temel Kavramları, Aktüatör Disk Yaklaşımı, Kanat Elemanı Momentum Teorisi, Rüzgar Türbini Kanat Optimizasyonu, Türbin Üzerindeki Akışın Simülasyonları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2 Akışkanlar Mekaniği Genel Tekrarı: Diferansiyel Akış Analizi, Dönümsüz Akış, Çevri.
3 Akışkanlar Mekaniği Genel Tekrarı: Bernoulli Denklemi, Dalmış Cisimler Etrafında Akış, Turbomakinalar.
4 Güç Faktörü, Devirlilik Sayısı Tanımları, Betz Limiti, Kayıplar
5 Güç Faktörü, Devirlilik Sayısı Tanımları, Betz Limiti, Kayıplar
6 Aktüatör Disk Yaklaşımı
7 Aktüatör Disk Yaklaşımı
8 Kanat Elemanı Momentum Teorisi
9 Kanat Elemanı Momentum Teorisi
10 Ara sınav
11 Optimum Rüzgar Türbin Kanadı Tasarımı (Dönem Projesi)
12 Optimum Rüzgar Türbin Kanadı Tasarımı ((Dönem Projesi)
13 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği: Rüzgar Türbini Kanadı Üzerindeki Akışın Üç Boyutlu Simülasyonu
14 Final examinationHesaplamalı Akışkanlar Dinamiği: Rüzgar Türbini Kanadı Üzerindeki Akışın Üç Boyutlu Simülasyonu
15 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği: Rüzgar Türbini Kanadı Üzerindeki Akışın Üç Boyutlu Simülasyonu
16 Final Sınavı

Hansen, M.O.L., (2008), “Aerodynamics of Wind Turbines”, Earthscan, London, UK. Hau, E., (2006), “Wind Turbines”, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany. Dixon, S.L. and Hall, C.A., (2010), “Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery”, Butterworth-Heinemann, Burlington, USA. Burton, T., Sharpe, D., Jenkins, N. and Bossanyi, E., (2001), “Wind Energy Handbook”,John Wiley and Sons, West Sussex, England. Şentürk, U., (2007), “Bir Rüzgar Türbininin Performansının Analitik ve Nümerik Olarak İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği AnabilimYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Problem Çözümü 14 2 28
Tartışma 14 1 14
Soru-Yanıt 14 1 14
Gözlem 14 1 14
Beyin Fırtınası 14 1 14
Makale Yazma 1 3 3
Makale Kritik Etme 28 2 56
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ev Ödevi 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 201

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3 5 4 3 4 4
ÖÇ 2 3 4 5 4 5
ÖÇ 3 5 4 4 5 4 4 4
ÖÇ 4 5 5 4 5 4 4 4 4
ÖÇ 5 5 5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek