GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035652014 Fotovoltaik Güç Sistemlerinin Güvenilirliği Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, fotovoltaik güç sistemlerinin kalite ve güvenilirlik gereksinimlerinin öğretilmesidir.


Dr. Öğr. Üyesi Mete Çubukçu


1 Fotovoltaik Güç Sistemleri (FVGS) çalışma mantığını anlar.
2 FVGS kalitesini ve güvenirliliğini etkileyen parametreleri anlar.
3 FVGS ve tüm bileşenlerinde oluşabilecek hataları inceler.
4 Güvenilir bir FVGS tasarımı yaparak, FVGS’nin bütün bileşenlerinin performansa ve maliyete etkisini hesaplar.
5 FVGS kalitesini ve güvenilirliğini raporlar.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


FVGS uygulamaları ve bileşenlerinin tanıtımı, Güvenilirlik ve kalite parametrelerinin tanımlanması, FVGS ve bileşenlerindeki önemli arızaların tanımlanması, Hataları belirlemek için kullanılan temel yöntemler, FVGS güç kayıplarının hesaplanması, Güvenilir bir FVGS tasarımı, Hızlandırılmış testlerin tanıtılması, Saha tecrübeleri, FVGS kalite ve güvenilirlik analizinin raporlaması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş: FVGS Türleri ve Bileşenleri
2 Güvenilirlik ve kalite parametrelerinin tanımlanması
3 FVGS ve bileşenlerindeki önemli arızaların tanımlanması
4 Hataları belirlemek için kullanılan temel yöntemler
5 Farklı teknolojilerle ilgili etkiler
6 FVGS güç kayıplarının hesaplanması
7 FVGS güç kayıplarının hesaplanması
8 Yıliçi sınavı
9 Güvenilir bir FVGS tasarımı
10 Güvenilir bir FVGS tasarımı
11 Hızlandırılmış testlerin tanıtılması
12 Performans iyileştirilmesi için öneriler
13 Örnek olay incelemesi ile FVGS kalite ve güvenilirlik incelemeleri
14 Örnek olay incelemesi ile FVGS kalite ve güvenilirlik incelemeleri
15 FVGS kalite ve güvenilirlik analizinin raporlaması.
16 Yılsonu sınavı

• Wohlgemuth, J. H. (2020). Photovoltaic module reliability. John Wiley & Sons. • Pavlovic, T. (Ed.). (2019). The Sun and Photovoltaic Technologies. Springer Nature. • White, S. (2018). Solar Photovoltaic Basics: A Study Guide for the NABCEP Associate Exam. Routledge. • Price, G. D. (2018). Renewable Power and Energy: Photovoltaic Systems. Momentum Press. • Xiao, W. (2017). Photovoltaic power system: modeling, design, and control. John Wiley & Sons. • Pearsall, N. (Ed.). (2016). The performance of photovoltaic (PV) systems: modelling, measurement and assessment. Woodhead Publishing. • “Review of Failures of Photovoltaic Modules”, Report IEA-PVPS T13-01:2014. • “Applied Photovoltaics”, S. R. Wenham, M. Green, M. Watt, R. Corkish, 2012. • “Planning & Installing Photovoltaic Systems, DGS (The German Energy Society), 2009. • “Photovoltaic Systems Engineering”, R. A. Messenger and J. Ventre, CRC Press, 2004. • “Fotovoltaik güneş elektriği enerji sistemleri - Terimler, tarifler ve semboller”, TSE CLC/TS 61836, 2010.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 40
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 1 14 14
Rapor Sunma 1 2 2
Bireysel Çalışma 13 4 52
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 9 4 36
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 36 36
Okuma 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 225

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek