GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035632014 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Yenilenebilir Enerji Uygulamaları Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’nin temel kavramların öğretilmesi, QGIS ve ArcGIS yazılımları ile temel CBS analizlerinin gerçekleştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynakları yönetimi ve planlamasında CBS uygulamalarının incelenmesi.


Yrd. Doç. Dr. Hasan Sarptaş


1 CBS ve ilgili sistemler (CAD, bilgi sistemleri, karar destek sistemleri) hakkında genel bilgi edinmek.
2 Temel harita bilgilerini öğrenmek
3 CBS bileşenlerini öğrenmek
4 CBS’nde veri tipleri, veri modelleri hakkında bilgi sahibi olmak. Raster ve vektör veri modellerini öğrenmek.
5 CBS için veri toplama / üretimi için kullanılan yolları (GPS, fotogrametri, uzaktan algılama) hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmak.
6 Ücretsiz ve açık kaynaklı Quantum GIS yazılımı hakkında bilgi sahibi olmak.
7 ArcGIS yazılımı ve eklentilerinin kullanımı hakkında detaylı bilgi sahibi olmak.
8 Yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyelinin belirlenmesi, planlanması, değişik yönetim senaryolarının sınanması, çevresel etkileri gibi değişik konulardaki CBS uygulamalarından örnekler yapmak.


Yok


Yok


Bilgi sistemleri ve CBS’nin temel kavramları, ölçek, koordinat sistemleri ve harita projeksiyonları gibi temel harita bilgileri, bir CBS’yi oluşturan bileşenler, CBS’de veri tipleri, raster ve vektör veri modelleri, bunların kullanım yerleri ile avantaj ve dezavantajları, arazi ölçümleri, küresel konumlama sistemi, hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri ile veri temini, Quantum GIS ve ArcGIS yazılımlarının kullanımı, ArcGIS eklentileri ve temel mekânsal, ağ ve istatistiksel CBS analizleri ve CBS’nin yenilenebilir enerji uygulamaları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 CBS’ne Giriş
2 CBS’nde Veri Tipleri, Veri Yapısı, Veri Modelleri ve Topoloji Kavramı
3 Veri Toplama: GPS, Fotogrametri ve Uzaktan Algılama
4 Temel Harita Bilgisi
5 Temel CBS Analizleri
6 CBS Yazılımları ve Quantum GIS
7 QGIS Gelişmiş Özellikler
8 ARASINAV
9 QGIS ile Konumsal Analizler
10 ArcGIS’de Ağ ve İstatistiksel Analizler
11 ArcGIS’de Harita Hazırlama
12
13
14
15
16 YARIYIL SONU SINAVI

[1] T. Yomralıoğlu (2005): Coğrafi Bilgi Sistemleri / Temel Kavramlar ve Uygulamalar. Güven Yayınları, 5. Baskı. [2] ESRI (2014): ArcGIS Help 10.2. http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.2/ [3] QGIS (2014): QGIS User Guide. http://docs.qgis.org/2.0/pdf/QGIS-2.0-UserGuide-en.pdf [4] ESRI (2010): GIS Best Practices: GIS for Renewable Energy. ESRI Press. [5] V. Tecim (2008): Coğrafi Bilgi Sistemleri – Harita Tabanlı Bilgi Yönetimi. Renk Form Ofset, Ankara.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 16 6 96
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 244

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3 5 4 4 3
ÖÇ 2 4 4 3
ÖÇ 3 4 3
ÖÇ 4 3 4 5
ÖÇ 5 5 4 5 3
ÖÇ 6 5 5 5 4 3 3
ÖÇ 7 5 5 5 4 3 3
ÖÇ 8 5 4 5 4 4 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek