GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035212015 Biyorafineri Sistemlerine Giriş Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu ders ile lignoselülozik yapıdaki biyokütlenin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin daha iyi anlaşılması sağlanacaktır. Ayrıca lignoselülozik biyorafineri sistemlerinin tekno-ekonomik engeller ile mevcut politikalardan nasıl etkilendiği irdelenecektir. Mühendislik açısından önemli olarak görülen ön işlem süreçlerine odaklanılacak ve mevcut çalışmalar içerisine farklı yaklaşım modelleri dahil edilerek aktarılacaktır. Sıvı yakıt, kimyasallar ve biyomalzeme üretimi gibi garklı biyokimyasal ve termokimyasal çevrim süreçleri ve bunlara ait alt takım işlemleri gözden geçirilecektir.


Doç.Dr. Melih Soner ÇELİKTAŞ


1 Biyorafinerilere ait temel kavramlar ile kuramları öğrenebilme
2 Biyorafineri yaklaşımının öğrenilmesi
3 Biyorafinerilere ait hammadde, pazar ve ilgili ekonominin öğrenilmesi
4 Alt takım işlemlerinin değerlendirilip anlaşılması
5 Biyorafineri teknolojisindeki geleceği ve yol haritaları konusundaki bilgilere sahip olunması.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Biyorafineri sistemlerine giriş dersi, Biyorafineri sistemlerindeki temel kavramlar ile bu sistemlerde kullanılan biyokütle materyallerini, lignoselülozik materyallerle çalışmayı, önişlemleri, biyoreaktörleri, ardıl işlemleri, alt takım işlemlerini, biyoyakıt ve kimyasalların üretimini, biyo-esaslı ürünleri, mevcut durum ve gelecek beklentilerini, gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarını, biyorafineri politikalarını kapsamaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Biyorafineri nedir?
2 Biyokütle kaynakları ve Lignoselülozik biyorafineri sistemleri
3 Lignoselülozik materyaller için Termal önişlem yöntemleri
4 Lignoselülozik materyaller için Kimyasal önişlem yöntemleri
5 Lignoselülozik materyaller için termokimyasal önişlem yöntemleri
6 Lignoselülozik materyaller için Biyolojik önişlem yöntemleri
7 Biyoreaktörler
8 Yarıyıl sınavı
9 Biyorafineri yaklaşımıyla ardıl işlemler
10 Biyoyakıt ve kimyasalların üretimi - hidroliz
11 Biyoyakıt ve kimyasalların üretimi - enzimler aracılığı ile
12 Biyoyakıt ve kimyasalların üretimi – fermentasyon sonrası
13 Biyo-esaslı ürünler ve ekonomi
14 Biyorafineri sistemleri gelecek projeksiyonları
15 Devam eden Ar-Ge Çalışmaları
16 Yıl sonu sınavı

Yang, S.T., 2006. Bioprocessing for Value-Added Products from Renewable Resources New Technologies and Applications, Elsevier Science, 2006 Vertés, A.A., Qureshi, N., Blaschek, H.P., Yukawa, H. Biomass to Biofuels: Strategies for Global Industries, 2010. John Wiley ve Sons, Ltd. Singh, V., Harvey, S.P. Sustainable Biotechnology Sources of Renewable Energy. 2010, Springer Dordrecht Heidelberg London New York. Klass, D.L., Biomass for Energy, Fuels and Chemicals. Academic press limited, 1998, London. Pandey, A., Biofuels, Alternatıve feedstocks and Conversıon processes. Elsevier, 2011, USA. Kamm, B., Gruber, P.R., Kamm, M. Biorefineries – Industrial Processes and Products, 2006 WILEY-VCH Verlag GmbH ve Co. Rutz, D., Janssen, R., Biofuel Technology Handbook. 2007. WIP Renewable Energies, Germany.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 4 4
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 14 3 42
Laboratuvar 8 6 48
Tartışma 14 1 14
Gözlem 6 3 18
Rapor Hazırlama 8 5 40
Makale Kritik Etme 14 3 42
Bireysel Çalışma 6 6 36
Toplam İş Yükü (saat) 248

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 3 3 3
ÖÇ 3 4 4 4 4 4
ÖÇ 4 5 5 4
ÖÇ 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek