GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035902016 Kentsel Katı Atıklardan Enerji Geri Kazanımı Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Kentsel katı atık yönetiminin temel konuları (atık oluşumu ve madde akışı, atık bileşimi, atık yönetim hiyerarşisi vb.) hakkında bilgi verilmesi; Atık Azaltımı / Geri Kullanım / Geri Dönüşüm / Geri Kazanım süreçlerinin tanıtılması; ve arazide depolama (depo gazı), yakma, anaerobik çürütme gibi süreçler ile kentsel katı atıklardan enerji geri kazanımının öğretilmesi.


Dr. Öğr. Üyesi Hasan Sarptaş


1 Kentsel katı atık yönetimi hakkında genel bilgi edinmek.
2 Atık Azaltımı / Geri Kullanım / Geri Dönüşüm / Geri Kazanım süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
3 Arazide depolama sonucu oluşan depo gazının enerji potansiyeli ve bu potansiyelin hesaplanmasını öğrenmek.
4 Anaerobik çürütme ile katı atıklardan biyogaz üretimi sürecini öğrenmek.
5 Anaerobik çürütme için gerekli ön işlemler hakkında bilgi sahibi olmak.
6 Yakma sistemlerini ve yakma sürecinde enerji geri kazanımını öğrenmek
7 Atıktan türetilmiş yakıt (ATY) üretimi ve kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kentsel katı atık kavramı; Katı atık oluşumu ve madde akışı; Atık bileşimi; Atık yönetim hiyerarşisi; Atık Azaltımı / Geri Kullanım / Geri Dönüşüm / Geri Kazanım; Depo gazı oluşumu, kontrolü ve toplanması; Depo gazı enerji potansiyeli; Anaerobik çürütme ile kentsel katı atıklardan biyogaz üretimi; Katı atıklardan biyogaz üretimi için mekanik ve biyolojik ön işlemler, Katı atıkların yakılması ve enerji geri kazanımı.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kentsel katı atık yönetimine giriş
2 Katı atık bertaraf sistemleri 1
3 Katı atık bertaraf sistemleri 2
4 Atık Azaltımı / Geri Kullanım / Geri Dönüşüm / Geri Kazanım 1
5 Atık Azaltımı / Geri Kullanım / Geri Dönüşüm / Geri Kazanım 2
6 Depo gazı oluşumu, kontrolü ve toplanması
7 Depo gazı enerji potansiyeli
8 ARASINAV
9 Anaerobik çürütme ile kentsel katı atıklardan biyogaz üretimi 1
10 Anaerobik çürütme ile kentsel katı atıklardan biyogaz üretimi 2
11 Mekanik ve biyolojik ön işlemler 1
12 Mekanik ve biyolojik ön işlemler 2
13 Katı atıkların yakılması ve enerji geri kazanımı
14 Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) üretimi ve kullanımı
15 İzmir Kentinde katı atık yönetimi ve katı atık bertaraf tesisleri
16 YARIYIL SONU SINAVI

(1) Rogoff Marc J. & Screve Francois (2011): Waste-to-Energy: Technologies and Project Implementation. 2011. Elsevier, doi:10.1016/B978-1-4377-7871-7.10038-3. (2) Christensen Thomas H. (Ed) (2011): Solid Waste Technology & Management. WILEY, Print ISBN: 9781405175173, Online ISBN: 9780470666883, doi: 10.1002/9780470666883


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 14 1 14
Örnek Vaka İncelemesi 2 1 2
Makale Kritik Etme 4 2 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
Okuma 14 6 84
Ev Ödevi 3 10 30
Toplam İş Yükü (saat) 244

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3 2 3 5
ÖÇ 2 2 4 2 5
ÖÇ 3 3 3 5
ÖÇ 4 3 3 3
ÖÇ 5 3 3 3
ÖÇ 6 2 3 3 3
ÖÇ 7 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek