GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035022020 Yenilenebilir Enerji Temelleri Ders 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Günümüzde önemi gittikçe artan ve fosil enerji kaynaklarına alternatif olan güneş, rüzgâr, biyokütle, jeotermal ve hidrolik enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının temellerinin kavranması, bu kaynakların kullanımında gerekli olan analiz teknikleri hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak. Enerji verimliliği, enerji ekonomisi ve politikaları ışığında değerlendirmeler yapılması ve yenilenebilir enerji planlamasında Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin kullanımının tanıtılması.


Prof.Dr. Önder Özgener, Doç.Dr. Melih Soner Çeliktaş, Doç.Dr. Koray Ülgen, Dr.Öğr.Üyesi Mete Çubukçu, Doç.Dr. Numan Sabit Çetin, Doç.Dr. Leyla Özgener, Prof.Dr. Günnur Koçar, Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Eryaşar, Prof.Dr. Hayati Olgun, Prof.Dr. Ceylan Zafer, Dr.Öğr.Üyesi Hasan Sarptaş Prof. Dr. Engin Karatepe Dr. Öğr. Üyesi Halide Diker


1 Enerji, Güç, Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi gibi temel bilgilerin edinimi
2 Yenilenebilir enerji kaynakları hakkında bilgi kazanımı
3 Yenilenebilir tabanlı enerji dönüşüm sistemlerini kavrayabilme
4 Yenilenebilir enerji teknolojilerinin, konvansiyonel sistemlere kıyasla çevresel farkındalığının artırılması
5 Enerji verimliliği ve yönetimi çözümlerini analiz edebilme
6 Soru/Cevap tartışma gibi katılımcı eğitim modeliyle çok disiplinli eğitimin deneyimlenmesi
7 Bireysel araştırma yapabilme, fikirlerini sözlü yada yazılı olarak ifade edebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Enerji ve temel tanımlar, güneş enerjisi temelleri, güneş ısıl uygulamalar, fotovoltaik sistemler ve fotovoltaik hücrelerin elektriksel karakterizasyonları, rüzgar enerjisi, biyokütle enerjisi ve biyoyakıtlar, biyokütle termal enerji dönüşümü, jeotermal enerji, diğer yenilenebilir enerji kaynakları, enerji verimliliği, enerji ekonomisi ve politikalar, CBS’nin yenilenebilir enerji kaynaklarında kullanımı ve yenilenebilir enerjide nanoteknoloji uygulamaları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Fotovoltaik Hücrelerin Çalışma Prensipleri ve Elektriksel Karakteristikleri
2 Fotovoltaik Hücre Teknolojileri
3 Temel Bilgiler (Enerji, Güç, Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi)
4 Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile İlgili Yasal Düzenlemeler
5 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarında CBS Yaklaşımı
6 Biyokütle Enerjisi ve Biyoyakıtlar
7 Biyogaz Teknolojileri
8 Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Nanoteknoloji Uygulamaları
9 Ara Sınav
10 Hidroelektrik Enerji Dönüşüm Sistemleri
11 Fotovoltaik Sistem Çözümleri
12 Enerji Verimliliği ve Yönetimi
13 Rüzgar Enerjisi Dönüşüm Sistemleri
14 Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Enerji Depolama
15 Jeotermal Enerji Temelleri
16 Yarıyıl sonu sınavları

[1] Donald R., 1981. “Solar Energy”. 516 pages, Printice Hall Inc. London,UK. [2] Twidell, J. W, Weir, A. D. 1986. “Renewable Energy Resources”, E. & F.N. Spon. [3] Duffie,J.A. and W.A. Beckman, 1991. “Solar Engineering of Thermal Processes”. 2nd Edition, 919 pages, John Wiley and Sons. Inc., New York,USA. [4] G.Koçar, A.Eryaşar, Ö.Ersöz, Ş.Arıcı, A.Durmuş, "Biyogaz Teknolojileri", 2010 [5] Murov, L., Carmichael I., Gordon L. H., 1993. “Handbook of Photochemistry”, Marcel Dekker, 2nd Edition. [6] Goswami,D.Y.,F. Keith and J.F.Kreider, 1999. “Principles of Solar Engineering”. 2nd Edition, 6994 pagesi Taylor and Francs, Philadelphia, USA. [7] Eicker,U. 2003. “Solar Technologies for Buildings”. 323 pages, JohnWiley and Sons. Inc, West Sussex, England. [8] Tiwari,G. N.,2004. “Solar Energy: Fundamentals, Design, Modelling and Applications”. 525 page, Narosa Publishing House, New Delhi, India. [9] Prakash R. S., 2010, M. Umeno, “New Concepts in Solar Cells “, ASI publications, India. [10] Krebs C. B., 2008, “Polymer Phtovoltaics”, SPIE Publications, USA. [11] Christopher Higman and Maaren van der Burgt, "Gasification", 2003, Elsevier Science. [12] DGS (2009): A "Planning & Installing Photovoltaic Systems". [13] ATEŞ, A.M., ÇETİN, Numan S., 2013 , “Identifying system characteristics of autonomous wind turbines: Measurement system design”, Journal Of Renewable And Sustaınable Energy, Vol.5, pp. 033136/1-12. [14] ATEŞ, A.M., ÇETİN, N.S., 2012 ,“Rüzgar Parametreleri İzleme Sistemi ve Uygulaması”, CBÜ Soma Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Dergisi, Cilt:1, Sayı:17, s. 1-14. [15] SALMANOĞLU F., ÇETİN Numan S., 2011, “İzmir İlinin DMİ ve REPA Kaynaklı Rüzgar Hızı Verilerinin İlçeler Bazında Karşılaştırılması”, VI. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Bildiri Kitabı, Kayseri, s.574-586,. 21-22 Ekim 2011. [16] EWEA (The European Wind Energy Association) Rüzgar Gücü 12 Raporu, 2004, “2020 yılına kadar dünya elektriğinin %12’sinin rüzgar gücünden elde edilmesi için bir plan”, Brussels. [17] RESİAD, 2014, Rüzgâr enerjisi ve su santralleri derneği, http://www.ressiad.org.tr/dhie.php?t=istatistikler&ID=30. [18] TUREB, 2014, Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği, http://www.tureb.com.tr/ [19] Christoph Joseph Brabec, Vladimir Dyakonov , Jürgen Parisi , Niyazi Serdar Sariciftci “Organic Photovoltaics: Concepts and Realization (Springer Series in Materials Science)” Series: Springer Series in Materials Science (Book 60) Publisher: Springer; 2003 edition (April 23, 2003) 300 pages, ISBN-10: 354000405X, ISBN-13: 978-3540004059 [20] Kuppuswamy Kalyanasundaram “ Dye-sensitized Solar Cells (Fundamental Sciences. Chemistry)” EPFL Press, Distributed by CRC Press (2010) ) 320 Pages, ISBN-10: 143980866X | ISBN-13: 978-1439808665 0 [21] Cristobal, Ana, Martí Vega, Antonio, Luque López, Antonio “Next Generation of Photovoltaics” Series in Optical Sciences, Springer, Vol. 165 (2012) 354 p, ISBN 978-3-642-23368-5 [22] Martí , A. Luque ”Next Generation Photovoltaics: High Efficiency through Full Spectrum Utilization (Series in Optics and Optoelectronics)” Publisher: Taylor & Francis (2003) 136 pages, ISBN-10: 0750309059, ISBN-13: 978-0750309059 [23] Hamakawa, Yoshihiro “Thin-Film Solar Cells: Next Generation Photovoltaics and Its Applications” Series: Springer Series in Photonics, Vol. 13 (2004) 244 pages, ISBN 978-3-662-10549-8 [24] Thermal Biomass Conversion Edited by AV Bridgwater, H Hofbauer and S van Loo Hardcover 445 pp ISBN 9781872691534 L Press November 2009 [25] Biomass Gasification and Pyrolysis Practical Design and Theory Published: June 2010 [26] ISBN: 978-0-12-374988-8 [27] Industrial Gas Cleaning F. A. L. Dullien Acad. Press, 1989 ISBN 0122236521 [28] T. Yomralıoğlu (2005): Coğrafi Bilgi Sistemleri / Temel Kavramlar ve Uygulamalar. Güven Yayınları, 5. Baskı. [29] ESRI (2010): GIS Best Practices: GIS for Renewable Energy. ESRI Press.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 14 1 14
Soru-Yanıt 14 1 14
Bireysel Çalışma 14 5 70
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 239

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5 4 5
ÖÇ 2 5 5 5 3 3 4
ÖÇ 3 3 4 5 4 4 3 3
ÖÇ 4 3 5 5 3
ÖÇ 5 4 4 4 3
ÖÇ 6 5 3
ÖÇ 7 3 5 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek