GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035672020 Enerji Sistemlerinin Temelleri Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek LisansDers enerjinin mühendislik temelleri üzerine odaklanmayı amaçlamaktadır. Farklı enerji kaynaklarının tanıtımını ve üretim uygulamaları üzerine genel tartışmayı hedeflemektedir. Ders eleştirel düşünme yeteneği kazandırmak için hem enerji teknolojilerini hem de dönüşüm teknolojilerinin temellerini aktarmayı amaçlamaktadır.


Doç. Dr. Melih Soner Celiktaş


1 Termodinamik ve akışkanlar mekaniği temellerine dayalı olarak enerji prensiplerini öğrenebilme
2 Enerji analizini anlayabilmek ve yenilenebilir enerji sistemlerini geliştirmek için dönüşüm teknolojisi kıyaslama çalışmasını yapabilmek
3 Termal enerji sistemlerini anlayabilmek için blok diyagramda kullanılan, buhar türbinleri, süper ısıtıcılar, hava ön ısıtıcıları, kondenserler, besleme suyu ısıtıcıları, soğutma sistemleri gibi tüm tesis ekipmanlarını anlayabilme
4 Sıcaklık, Basınç ve hal belirleme gibi termodinamik özelliklerin anlaşılması ve değerlendirilmesi

Birinci Öğretim[Yok]


Enerji kaynakları, kurulu güç, enerjinin fiziği, enerji birimleri ve dönüşümleri, enerji şekilleri, enerji dönüşümü, ideal sistem, saf maddenin faz değişimi, termodinamik kanunları, performans katsayısı, Carnot çevrimi, faz diyagramları, Rankine buhar çevrimi, buhar türbinleri, gaz türbinleri, içten yanmalı mıotorlar; Otto, Diesel, Brayton çevrimleri, akışkanlar mekaniği, Bernoulli denklemi, Betz limiti.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Temel kavramlar, tanımlar
3 Enerji biçimleri
4 Enerji birimleri ve dönüşümleri
5 Saf maddede faz değişimi
6 Bir sistemin hali, sıfırıncı kanun, hal denklemi
7 İş, Isı, Birinci kanun
8 Ara Dönem Sınavı
9 Carnot çevrimi, performan katsayısı
10 İkinci kanun, Entropi, Clasius eşitsizliği
11 İkinci kanun, Entropi, Clasius eşitsizliği
12 İçten yanmalı motorlar; Otto, Diesel ve Brayton çevrimleri
13 İçten yanmalı motorlar; Otto, Diesel ve Brayton çevrimleri
14 Buhar türbinleri, Buhar sıkıştırmalı çevrimleri, Rankine çevrimi, gaz türbinleri
15 Akışkanlar mekaniği, Bernoulli denklemi,Betz limiti
16 Dönem Sonu Sınavı

Energy Systems Engineering: Evaluation and Implementation, Vanek, F & Albright, L., Mc Graw-Hill, 2008 Elektrik Makinalarının Temelleri, Chapman, S.J, Çağlayan, 2007 Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, Yunus A. Çengel, Micheal A. Boles, McGraw-Hill Inc; Literatür Yayıncılık, 1996. The Laws of Thermodynamic, P.W. Akkins, Published 2010, Oxford University Press, USA. Fundamentals of Thermodynamics, 6th ed., R.E. Sonntag, C. Borgnakke, and G.J. van Wylen, Wiley, 2003. Klasik Termodinamik Prensipleri, H.,Yüncü, Tıp & Teknik Yayınları, Ankara, 2000 Akışkanlar Mekaniği (Temelleri ve Uygulamaları)” Y. A. Çengel J. M.Cimbala Editör: Tahsin Engin Palme Yayınevi 2014Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 60
Ev Ödevi 1 40
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 60
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 4 4
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 14 2 28
Tartışma 14 4 56
Soru-Yanıt 10 3 30
Takım/Grup Çalışması 3 7 21
Beyin Fırtınası 1 7 7
Rapor Hazırlama 1 10 10
Rapor Sunma 1 6 6
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
Okuma 4 4 16
Toplam İş Yükü (saat) 232

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3 3 2 5
ÖÇ 2 3 4 5 3
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 3 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek