GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035032020 Güneş Enerjisi Temelleri Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, ısıl enerjinin iş ve elektriğe dönüşümüne ait temel kavramları ve teknolojileri öğretmektir.


Prof. Dr. Mustafa GÜNEŞ


1 Güç üretiminin temel prensiplerini anlayabilme,
2 Güç çevrimlerini çözümleyebilme
3 Güç santrallerinin çevresel etkilerini tartışabilme
4
5


Yok


Yok


Güç üretimine giriş, Yakıtlar, İçten yanmalı makinalar, Gaz türbinleri, Buharlı güç santralleri, Güç santralleri ve çevre, Soğutma makinaları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Güç üretimine giriş
3 Yakıtlar
4 İçten yanmalı makinalar
5 İçten yanmalı makinalar
6 Gaz türbinleri
7 Gaz türbinleri
8 Ara Sınav
9 Buharlı güç santralleri
10 Buharlı güç santralleri
11 Buharlı güç santralleri
12 Buharlı güç santralleri
13 Güç santralleri ve çevre
14 Soğutma makinaları
15 Soğutma makinaları
16 Final Sınavı

Principles of Energy Conversion, Culp, McGraw,1991. Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences, Yunus A. Cengel, McGraw-Hill Higher Education; 3rd edition, 2008.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 5 70
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 20 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 226

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek