GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035092019 Enerji Dönüşüm Sistemlerine Giriş Ders 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, ısıl enerjinin iş ve elektriğe dönüşümüne ait temel kavramları ve teknolojileri öğretmektir.


Prof. Dr. Mustafa GÜNEŞ


1 Güç üretiminin temel prensiplerini anlayabilme,
2 Güç çevrimlerini çözümleyebilme,
3 Güç santrallerinin çevresel etkilerini tartışabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Güç üretimine giriş, Yakıtlar, İçten yanmalı makinalar, Gaz türbinleri, Buharlı güç santralleri, Güç santralleri ve çevre, Soğutma makinaları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
0 Giriş
1 Güç üretimine giriş
2 Yakıtlar
3 İçten yanmalı makinalar
4 İçten yanmalı makinalar
5 Gaz türbinleri
6 Gaz türbinleri
7 Ara Sınav
8 Buharlı güç santralleri
9 Buharlı güç santralleri
10 Buharlı güç santralleri
11 Buharlı güç santralleri
12 Güç santralleri ve çevre
13 Soğutma makinaları
14 Soğutma makinaları
15 Final Sınavı

1) Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences (5th ed.), 2017. Yunus A. Çengel, John M. Cimbala, Robert H. Turner, McGraw-Hill. 2) Termodinamik (5th ed.), 2008. Yunus A. Çengel, Michael A. Boles, Güven (Çeviri). 3) Akışkanlar Mekaniği, 2012. Yunus A. Çengel, John M. Cimbala, Güven (Çeviri). 4) Akışkanlar Mekaniği (7th ed.), 2014. Frank M. White, Literatür (Çeviri). 5) Isı ve Kütle Geçişinin Temelleri (4th ed.), 2003. Frank P. Incropera, David P. Dewitt, Literatür (Çeviri). 6) Isı Transferi (10th ed.), 2014. J. P. Holman, Nobel (Çeviri). 7) Mollier ve Moody Diyagramları.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Takım/Grup Çalışması 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 4 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Okuma 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 0 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
ÖÇ 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
ÖÇ 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek