GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201015402021 Sprache und Interkulturalität Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Almanca


Bu dersin amacı, öğrencilerin bilim alanı olarak dilbilim ve kültür kuramını kavrayabilmelerini; dilbilim ile kültür arasındaki ilişkiyi açıklayabilmelerini ve disiplinler arası çalışmalara uygulayabilmeleridir.


Dr. Öğr. Üyesi Funda Ülken


1 Dil ve Kültür bağlantısını disiplinler arası çalışmalara uygulayabilmeleridir.
2 4. Kültür ile ilgili teorileri kavrayabilme.
3 İletişim ile ilgili teorileri kavrayabilme.
4 5. Kültür ile ilgili teorileri analiz edebilme.
5 3. İletişim ile ilgili teorileri analiz edebilme.
6 6. Kültürler arası iletişimde oluşabilen yanlış anlamaları analiz edebilme.
7 Kültürler arası iletişimde oluşabilen yanlış anlanlamaları çözümleyebilme.
8 Dil ve Kültür arasında ilişki kurabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Meta iletişim, Nonverbal iletişim, sembol ve kültür, rituel ve dil, Medya, kültür – dil ve disiplinler arası uygulamalı alanlar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Medya, kültür ve dil
2 Medya, kültür ve dil
3 Yabancı Medya’da İslam yansıması
4 Yabancı Medya’da İslam yansıması
5 Gazete ve kültür
6 Gazete başlıkları
7 Gazete başlıkları
8 Ara sınav
9 Gazete’de yer alan konu içerikleri ve kültür bağlantısı
10 Gazete’de yer alan konu içerikleri ve kültür bağlantısı
11 Almanca ve Türkçe’de Kadın isimleri
12 Almanca ve Türkçe’de Erkek isimleri
13 Genel tekrar ve değerlendirme
14 Öğrencilerin Sunumları
15 Öğrencilerin Sunumları
16 Final Sınavı

Derste verilecekYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Tartışma 14 2 28
Proje Hazırlama 1 16 16
Proje Sunma 1 2 2
Seminer 5 2 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Performans 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 168

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 0 5 5 5 5
ÖÇ 1 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5
ÖÇ 6 5 5 5 5
ÖÇ 7 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek