GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201055732018 Herodotos, Ksenophon ve Thukydides'den Metinler Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu derste, Herodotos, Thukydides ve Ksenophon’un eserlerinden seçilen antik devir tarihi ile ilgili metinler ele alınacaktır. Bu arada, metinler bir yandan antik devir tarihine ilişkin bilgilere olan katkıları açısından yorumlanırken, diğer yandan bunlardan sağlanan bilginin arkeoloji biliminde nasıl kullanılabileceği tartışılacaktır.


Prof. Dr. Cumhur Tanrıver


1 Antik yazarların arkeolog gözüyle yorumlanması konusunda bilgi sahibi olacaklar
2 Öğrenciler Herodotos, Thukydides ve Ksenophon’un eserleri konusunda bilgi sahibi olacaklar.
3 Ege dünyasının İ.Ö. 6-5. yüzyıl tarihini öğrenecekler

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste, antik Yunan tarihçilerinin edebi, sosyal ya da tarihi içerikli eserleri ele alınacaktır. Seçilecek metinler, öğrencilerin özel ilgi alanlarına göre değişebilecektir. Bu arada, metinler bir yandan antik devir tarihine ilişkin bilgilere olan katkıları açısından yorumlanırken, diğer yandan bunlardan sağlanan bilginin arkeoloji biliminde nasıl kullanılabileceği tartışılacaktır. Okunacak eserler, Herodotos, Thukydides ile Ksenophon’un Hellenika ve Anabasis’idir


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Lydialılar
3 Perslerin Anadoluyu işgali
4 İonia ayaklanması
5 Plateia ve Mykale savaşları
6 Peloponnesos savaşlarının nedenleri
7 Ara Sınav
8 Nikias Barışı
9 İonia Ayaklanması
10 5. yy sonunda Anadolunun tarihi coğrafyası
11 Thrakia-Troas
12 Hellenika’ya giriş
13 Hellenika III. kitap
14 Hellenika III. kitap
15 Sonuçlar
16 Final sınavı

• Herodotos, (Loeb edition) • Thucydides, Historiae, Oxford, 1951. • Xenophon, Anabasis (Loeb edition) • Xenophon, Hellenika, Münih 1988. • H. W. Smyth, A Greek Grammar for Colleges,Cambridge 1956 • Goodwin, W.W. Greek Grammar Boston 1900 • Goodwin, W. W., The First Four Books of Xenophon's Anabasis, Boston, • White, J. W., An Illustrated Dictionary to Xenophon's Anabasis • H.G.Liddel and R.Scott, A Greek-English Lexicon, Oxford, 1989


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 13 2 26
Tartışma 12 2 24
Soru-Yanıt 10 1 10
Rapor Sunma 10 1 10
Seminer 5 2 10
Bireysel Çalışma 12 4 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 11 11
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 11 11
Okuma 13 2 26
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 2 2 3 2
ÖÇ 2 2 1 3
ÖÇ 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek