GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201055752018 Anadolu'da Hellenistik Heykeltraşlık Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, Hellenistik Dönemde Batı Anadolu’daki heykeltraşlık okulları ve bu okulların ürünü olan eserleri stilistik açıdan incelemek ve karşılaştırmaktır


Prof. Dr. Gürcan POLAT


1 6. Tralleis okulunun özelliklerini belirleyebilme
2 4. Rhodos okulunun özelliklerini belirleyebilme.
3 7. Tralleis okulunun ürettiği eserleri tanıyabilme.
4 1. Hellenistik Dönem heykeltıraşlığını hazırlayan etkenleri tartışabilme
5 5. Rhodos okulunun ürettiği eserleri tanıyabilme
6 3. Pergamon okulunun ürettiği eserleri tanıyabilme.
7 2. Pergamon okulunun özelliklerini belirleyebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İ.Ö. 4 yüzyıl heykeltraşlığı gözden geçirilerek, Hellenistik dönem Batı Anadolu Heykeltraşlığını hazırlayan nedenler tartışılacak. Hellenistik dönemde ortaya çıkan Pergamon, Rhodos ve Tralleis heykeltıraşlık okulları incelenecektir


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kaynakçalar
2 Ridgway, 3-72
3 M.Ö. 4. yüzyıl heykeltraşlığı
4 Beazley, 71-78 Bieber, Mattusch, 149-156
5 Rhodos Okulu
6 Beazley, 79-95, Bieber Ridgway, 275-296
7 Pergamon Okulu I
8 Ara sınav
9 Beazley, 79-95, Bieber, 113-122 Ridgway, 275-296
10 Pergamon Okulu II
11 Özgan,
12 Tralleis Heykeltraşlığı
13 Bieber, 89-103
14 İskenderiye Okulu
15 Genel Değerlendirme
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: Marszal, J.R., Tradition and Innovation in Early Hellenistic Pergamene School, Regional Schools in Hellenistic Sculpture, Eds. O. Palagia – W. Coulson, 1998, 117-128. Mattusch, C.C., Rhodian Sculpture: A School, a Style, or Many Workshops?, Regional Schools in Hellenistic Sculpture, Eds. O. Palagia – W. Coulson, 1998, 149-156. Mark I.S.,The Vıctory of Samothrace, Regional Schools in Hellenistic Sculpture, Eds. O. Palagia – W. Coulson, 1998, 157-166. Beazley, J.D. – Ashmole, B., Greek Sculpture and Painting, 1966. Ridgway, B.S.,Hellenistic Sculpture I,1990. Bieber, M., The Sculpture of Hellenistic Age, 1961. Smith, R.R.R., Hellenistik Sculpture, 1991. Özgan, R., Die griechischen und römischen Skulpturen aus Tralleis, Bonn, 1995.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 13 2 26
Tartışma 12 2 24
Seminer 5 2 10
Bireysel Çalışma 12 4 48
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 4 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 11 11
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 11 11
Okuma 13 2 26
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 2 3 4
ÖÇ 2 5 2 3 4
ÖÇ 3 5 2 3 4
ÖÇ 4 5 2 3 4
ÖÇ 5 5 2 3 4
ÖÇ 6 5 2 3 4
ÖÇ 7 5 2 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek