GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201055772018 Hellenistik Dönem'de Akdeniz'de Amphora Üretimi Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı Hellenistik Dönemde üretilen amphoraların tipolojileri, taşıdıkları ürünler ve kentler arasındaki ticari bağlantıları tartışmaktır.


Prof. Dr. Ahmet Kaan ŞENOL


1 Hellenistik Dönemi’de üretilen amphoraların özellikleri hakkında bilgilenme
2 Hellenistik Dönem’de üretim yapan merkezlerin ihracat modellerinin kavranması
3 Hellenistik Dönemde başlayan büyük boyutlu üretimin Akdeniz ekonomisi üzerine olan etkisinin kavranması.
4 Hellenistik Dönemde amphora üretiminin organizasyonu hakkında bilgilenme
5 Amphoralarda taşınan ürünlerin tanınması.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Antik Dönem ticaretinin temelini oluşturan tarımsal ürünlerin taşındığı amphoralar ekonomi tarihinin maddi kanıtları olarak dikkati çekmektedir. Bu ambalaj malzemelerinin önemi ve çeşitliliği nedeniyle amphoroloji Klasik Arkeoloji içinde ayrı bir çalışma konusunu oluşturmaktadır. Bu derste sözkonusu ticari amphoraları üretim merkezleri ve üretim modelleri tartışılırken ürünlerin tipolojik gelişimleri hakkında da bilgi verilmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders konularının incelenmesi, öğrenciye kaynakça verilmesi.
2 Helenistik Dönem ticaretinde amphoraların önemi: Büyük boyutlu üretim
3 Bölgesel amphora üretimi Helenistik Dönem’de amphora üreten merkezlerin amphora tipolojileri: Kuzey Ege: Thasos, Mende
4 Hellenistik Dönem’de Khios, Lesbos, Amphipolis, vw Peparethos’da amphora üretimi
5 Knidos, Kos, Samos, Halikarnassos’da amphora üretimi
6 Seminer
7 Güney Ege: Rhodos ve Rhodos Peraiası’nda amphora üretimi,
8 Ara sınav
9 Doğu Akdeniz: Kuzey Suriye ve Kilikia Bölgesi’nde amphora üretimi
10 Hellenistik Dönem’de Mısır’da amphora üretimi
11 Hellenistik Dönem’de Kıbrıs’da amphora üretimi
12 Karadeniz: Khersonessos, Sinope, Herakleia Pontika, Kholkis amphoraları
13 Helenistik Dönem’de Numidia, Tripolitaniave Mauretania Caeseriensis’de amphora üretimi
14 Hellenistik Dönem’de amphoralarda taşınan ürünler
15 Helenistik Dönem’de ihracat modelleri
16 Final Sınavı

Yardımcı Eserler: Adramov, A.P., “Anticeskie Amporni”, Bosforski Cvornik, 3, 1993, Moskova, s.4-135. Grace, V., “Some Amphoras From a Hellenistic Wreck”, BCH Suppl XIII, Recherches Sur les Amphores Grecques, Paris 1986, s. 81-86. Kac, V.I., Keramicheskie Kleima Khersonesa Tavricheskova, Katalog, 1994, s.1-167. Riley, J.A., “Coarse Pottery”, Excavations at Sidi, Khrebish Benmghazi (Berenice), Vol.II, Supplements to Libya Antiqua-V-Vol.II, 236-299. Van der Mersch, C., Vins et Amphores de Grande Gréce et de Sicile, IVe-IIIe s. avant J.-C.Napooli 1994, s.1-277. Whitbread, I.K., Greek Transport Amphorae, A Petrological and Archaeological Study, 1995 Athens, s.1-452. Zeest, I.B., Keramiceskaya Tara Bospora, No:83, Moskova, 1960, s.7,8,4041 Production et Commerce des Amphores Anciennes en Mer Noire, Colloque international organisé à Istanbul 25-8 mai 1994, Aix-en-Provence 1999.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 13 2 26
Tartışma 12 2 24
Seminer 5 2 10
Bireysel Çalışma 12 4 48
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 4 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 11 11
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 11 11
Okuma 13 2 26
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 2 3
ÖÇ 2 1
ÖÇ 3 3 4 2 3
ÖÇ 4 5 2
ÖÇ 5 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek