GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201055792018 Kuzeybatı Anadolu Gri Tek Renkli Seramikler Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Kuzeybatı Anadolu’da (Troas, Aiolis, Mysia) ele geçen Arkaik dönem yerli seramik gruplarını öğrenmeleri amaçlanmaktadır


Doç. Dr. Yasemin POLAT


1 Seramiklerin üretim merkezleri ve yayılımını öğrenebilme.
2 Seramiklerin teknik özelliklerini ayırt edip tanımlayabilme, tarihlendirme önerisi sunabilme.
3 Kütüphane araştırması ve internette tarama yapabilme.
4 Konu ile ilgili kaynakçaya hakim olabilme.
5 Arkaik Dönem öncesine ait, incelenen seramik gruplarını etkileyen malzemeleri ayırabilme.
6 Bilinmeyen bir seramik grubunu inceleyebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kuzeybatı Anadolu (Troas, Aiolis, Mysia) Arkaik Dönem yerli seramik grupları. Gri Tek Renkli Seramikler ve kökeni. Kuzeybatı Anadolu Arkaik Dönem öncesi seramikler. Hakkında çok az veri bulunan bir seramik grubunun her yönü ile incelenerek tarihsel ve teknik açıdan çözümlenmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi, Temel bilgiler ve giriş.
2 Kuzeybatı Anadolu Gri Seramiğin kökenini arama. Tunç Çağ seramiği örnekleri ve özellikleri.
3 Gri Seramiğin kökenini arama. Kuzeybatı Anadolu Tunç Çağ seramiği örnekleri ve özellikleri
4 Gri Seramiğin kökenini arama. Kuzeybatı Anadolu Tunç Çağ seramiği örnekleri ve özellikleri
5 Demir Çağ Gri Seramiği: Ortaya çıkışı, ele geçtiği yerleşmeler, tarihlendirme kriterleri.
6 Demir Çağ Gri Seramiği: Ortaya çıkışı, ele geçtiği yerleşmeler, tarihlendirme kriterleri.
7 Demir Çağ Gri Seramiği: Ortaya çıkışı, ele geçtiği yerleşmeler, tarihlendirme kriterleri.
8 Ara sınav
9 Demir Çağ Gri Seramiği: Teknik özellikler ve formlar.
10 Demir Çağ Gri Seramiği: Teknik özellikler ve formlar.
11 Demir Çağ Gri Seramiği: Teknik özellikler ve formlar.
12 Aiolis Oryantalizan Seramiği, G2-3 Malları: Özellikler
13 Aiolis Oryantalizan Seramiği, G 2-3 Malları: Özellikler
14 Aiolis Oryantalizan Seramiği, G 2-3 Malları: Özellikler.
15 Aiolis Oryantalizan Seramiği, G 2-3 Malları: Özellikler
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: Daskyleion’da 8.-5. yüzyıllar arasında Gri Seramik, İzmir, 2002 (Yayınlanmamış Doktora Tezi) N.P. Bayne, The Grey Wares of North-West Anatolia İn The Middle and Late Bronze Age and The Early Iron Age and Their Relation to the Early Greek Settlements, Asia Minor Studien 37, Bonn, 2000. Önerilen Kaynaklar: E. Akurgal, Eski İzmir I, Yerleşme Katları ve Athena Tapınağı, Ankara, 1983. W. Lamb, Excavations at Thermi, BSA 31, 1930/31. W. Lamb, Antissa, BSA 32, 1931/32. W. Lamb, Grey Wares From Lesbos, JHS 52, 1932. J. Boehlau-K. Schefold, Larisa am Hermos. Die Ergebnisse der Ausgrabungen 1902-1934. III Die Kleine Funde, Berlin, 1942. H. Mommsen-D. Hertel-P.A. Mountjoy, Neutron Activation Analysis of the Pottery from Troy in the Berlin Schliemann Collection, AA Heft 2, 2001 D. Koppenhöfer, Troia VII-Versuch einer Zusammenschau Einschlisslich der Ergebnisse des Jahres 1995, StTroica 7, 1997. C. W. Blegen- J.L. Cascey- M. Rawson, Troy Settlements VIIa, VIIb and VIII, Troy IV, Princeton, 1958.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 1 20 20
Tartışma 1 30 30
Rapor Sunma 1 30 30
Bireysel Çalışma 1 17 17
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 30 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 11 11
Okuma 1 18 18
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 2 2 4
ÖÇ 2 2 4 2
ÖÇ 3 3 2 4 3 2
ÖÇ 4 2 1 3 4
ÖÇ 5 1 3 4
ÖÇ 6 3 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek