GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201055812018 Hellen Mimarisinde Yapı ve Yapı Teknikleri Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Hellen Mimarlığında kullanılan yapı tekniklerinin ayrıntılı olarak incelenmesi


Dr. Öğr. Üyesi Aytekin ERDOĞAN


1 Yunan Mimarlığında kullanılan yapı tekniklerinin tanıyabilme
2 Erken dönemden başlayarak Hellenistik Dönem sonuna kadar Yunan mimarlık sanatını oluşturan mimari yapıları tanıyabilme
3 Dönemlere damgasını vuran Yunan mimarlık yapılarını tanıyabilme
4 Yapıların inşasında kullanılan teknikleri tanıyabilme
5 Yapıların inşasında kullanılan malzemeleri tanıyabilme

Birinci ÖğretimYok


Bu derste Hellen Mimarlığında kullanılan yapı teknikleri ayrıntılı olarak incelenecektir. Ders sırasında erken dönemlerden başlayarak Hellenistik Dönem sonuna kadar olan zaman dilimi içerisinde Yunan mimarlık sanatını oluşturan mimari yapılar ele alınacaktır. Derste dönemlere damgasını vuran yapılara ve bu yapıların inşasında kullanılan tekniklere öncelik verilecektir. Mimarlık yapıtlarının inşasında hangi tekniklerin kullanıldığı, yapıların inşasında kullanılan malzemeler incelenecek konular arasındadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 yunan mimarisinde yapı tekniklerine giriş
2 Mimari yapılarda kullanılan yapı malzemeleri
3 Yapı malzemelerinin elde edilmesi Mermer, taş, ahşap, kerpiç malzemenin elde edilmesi
4 Yapı malzemelerinin taşınması Mermer ve taşın ocaklardan taşınması
5 Yunan mimarisinde kullanılan yapı tekniklerinin incelenmesi
6 Yapı malzemelerinin düzeltilmesi ve işlenmesinde kullanılan malzemeler
7 Yunan mimarlık yapılarının incelenmesi
8 Ara Sınav
9 Erken dönem yapılarında kullanılan malzeme ve uygulanan teknikler
10 Arkaik ve Klasik Dönem yunan yapılarında kullanılan malzemeler ve teknikler
11 Hellenistik Dönem yapılarında kullanılan malzeme ve teknikler
12 Yapı malzemelerinin bölgesel farklılıklarının incelenmesi
13 Yapı tekniklerinin bölgesel farklılıklarının incelenmesi
14 Yunan mimarisindeki farklı yapım tekniklerinin karşılaştırılması
15 Yunan mimarisindeki yapı teknikleri üzerine tartışma ve sonuç
16 Final sınavı

Vitruvius, Mimarlık Üzerine On Kitap, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları, Mimarlığın Uluslararası Kaynakları: 2, Çeviren: S. Güven, 1990. W. B. Dinsmoor, The Architecture of Ancient Greece an Account of Historic Development, London, 1950. A. W. Lawrence, Greek Architecture, London, 1973. Alexander Tzonis-Phoebe Giannisi, Classical Grek Architecture, Paris 2006.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 3 1 3
Soru-Yanıt 4 2 8
Seminer 8 4 32
Makale Kritik Etme 6 2 12
Bireysel Çalışma 12 3 36
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 4 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 3 9
Okuma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 1 2 3 4 5
ÖÇ 2 1 2 3 4 5
ÖÇ 3 1 2 3 4
ÖÇ 4 1 2 3 4
ÖÇ 5 1 2 2 3 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek