GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201055832018 Kronoloji ve Arkeoloji Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin tarihi olaylar, antik metinler ve arkeolojik veriler arasındaki bağlantıları gösteren bilgileri inceleyip kontrol ederek arkeoloji biliminde tarihlendirme kıstasları ve güncel tartışmalarını tanıyabilmesini, arkeolojinin farklı disiplinlerinde kullanılan araştırma yöntemlerini öğrenebilmesini ve bilinenler üzerine eleştirel ve analitik düşünebilme yeteneği kazanmasını sağlamaktır.


Prof. Dr. Hüseyin Cevizoğlu


1 1. Arkeolojide kronolojinin (tarihlendirmenin) önemini açıklayabilme.
2 2. Arkeolojide tarihlendirmenin bilimsel çalışmalara katkılarının farkında olabilme.
3 3. Buluntuları tarihlendirebilmede anahtar rolü oynayan verileri sıralayıp düzenleyebilme becerisini edinme. Ders kapsamında belli bir konuda bilimsel temellere dayalı araştırma yapabilme ve sunabilme.
4 4. Kendi alanında kronoloji ve tarihlendirme yöntemlerini kullanabilme ve bunları kendi çalışmalarına kaydırarak uygulayabilme.
5 5. Derslerde kazandığı bilgileri güncel araştırma ve kazı pratiklerine uygulayabilme.
6 6. Kütüphane araştırması ve internet ortamında tarama yapabilme.
7 7. Araştırma yaptığı konu ile ilgili bilgi ve deneyimlerini bilimsel normlarda sözlü ve yazılı şekilde ifade edebilme.
8 8. Eleştiriyel ve analitik olarak düşünebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kronolojinin arkeoloji biliminde anlamı ve önemi. Zamanın kayıt altına alınması. Yunan arkeolojisinde kronoloji çalışmalarının temeli, kronoloji çalışmalarında kullanılan yöntemler, göreceli ve kesin tarihlendirme yöntemleri, stratigrafi, stil, Antik Çağ kronoloji sistemleri ve yazılı belgeler. Tarihi olay ve dönemlerin kronolojiye katkıları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi, temel bilgiler ve giriş.
2 Kronoloji ve tarihlendirme yöntemleri. Göreceli (relative) kronoloji: Stratigrafi.
3 Göreceli (relative) kronoloji: Stil. Arkeolojik buluntularda gözlenen değişiklikler.
4 Kronoloji ve tarihlendirme yöntemleri. Kesin (absolut) kronoloji.
5 Tasvir ve tarihsel olayların sanata yansımaları.
6 Stil gelişimine göre arkeolojide dönemler.
7 Antik kronoloji sistemleri.
8 Ara sınav.
9 Yunan kolonilerinin kuruluşları ve Yunan seramiğinin kronolojik çalışmalara katkıları.
10 Arkaik dönem vazo resim sanatı ve kronoloji.
11 Arkaik dönem mimarisi ve kronoloji.
12 Yunan dünyasında yürütülen kazı ve çalışmaların kronolojiye katkıları.
13 Seminer çalışmalarının sunumu.
14 Seminer çalışmalarının sunumu.

Ders Kitapları ve Yardımcı Kitaplar: B. Bäbler, Archäologie und Chronologie. Eine Einführung (Darmstadt 2004). K. Greene, Archaeology. An Introduction. The History, Principles and Methods of Modern Archaeology (London 1983). W. R. Biers, Art, Artefacts, and Chronology in Classical Archaeology (London 1992). R.M. Cook, The Francis-Vickers Chronology, JHS 109 (1989) 164-170. R. M. Cook, Greek Painted Pottery (London 1997). I. Scheibler, Griechische Töpferkunst. Herstellung, Handel und Gebrauch der antiken Tongefäße (München 1995). P. E. Arias - M. Hirmer, A History of Greek Vase Painting (London 1962). J. V. Noble, The Techniques of Painted Attic Pottery (New York 1965). A. M. Snodgrass, An Archaeology of Greece, The Present State and Future Scope of a Discipline (Berkeley 1987). G. Gruben, Klassische Bauforschung (München 2007) H.-J. Gehrke - H. Schneider, Geschichte der Antike. Ein Studienbuch (Stuttgart 2006). M. Steskal; Der Zerstörungsbefund 480/79 der Athener Akropolis. Eine Fallstudie zum etablierten Chronologiegerüst, Antiquitates – Archäologische Forschungsergebnisse (Hamburg 2004). A. Lindelauf, Der Perserschutt der Athener Akropolis in: W. Hoepfner (Ed.), Kult und Kultbauten auf der Akropolis. Internationales Symposion vom 7. bis 9. Juli 1995 in Berlin (Berlin 1997), 45-115. P. Kavvadias – G. Kawerau, Η Ανασκαφή της Ακροπόλεως (Athens 1906).


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 2 2
Uygulama/Pratik 3 3 9
Takım/Grup Çalışması 11 3 33
Bireysel Çalışma 18 2 36
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 11 11
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Okuma 2 4 8
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 3 3
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek