GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201055852018 Ptolemaioslar Dönemi'nde Mısır'da Sanat Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Mısır tarih boyunca kültürel, sosyal ve ticaret alanında tüm Akdeniz uygarlıkları ile sıkı ilişkiler içerisinde olmuştur. Gelişmiş uygarlıkları, Firavunlar Dönemi’nden itibaren Batı uygarlıkları için pek çok alanda örnek oluşturmuştur. Büyük İskender’in Mısır’ı fethi ile birlikte Yunan özellikle Makedonya kökenli halkın Mısır’la daha yakın ilişkiler geliştirdiği gözlenmektedir. İskender’in ardılı olan ve ölümünden sonra Mısır’ın yönetimini üstlenen Ptolemaioslar sülalesi, Mısır’ın İ.Ö. 30 yılındaki Roma hakimiyetine kadar varlıklarını sürdürmüştür. Makedonya kökenli yöneticiler, Mısır’da süregelen baskın Firavunlar geleneğine Yunan geleneğini harmanlayarak Ptolemaioslar sanatı olarak isimlendirilebilecek bir tarz ortaya koymuşlardır. Bu tarz kendini, resimde, heykelde, dini ve sivil mimaride, günlük yaşamın her alanında göstermiştir. Dersin amacı, bu sanata konu olan öğelerin tanıtılması, özellikleri, Mısır ve Yunan kültürünün harmanlanması sonucu ortaya çıkan stili ortaya koymaktır.


Prof. Dr. Gonca CANKARDEŞ ŞENOL


1 1. Pers yönetimi sonrası Mısır’daki gelişmeleri tarihsel boyutta incelemek.
2 2. Büyük İskender’in Mısır’a gelişi ve Alexandria kentinin İ.Ö. 332’deki kuruluşunun ve Ptolemaioslar Krallığı için kentin öneminin aktarılması.
3 3. Ptolemaioslar sülalesi ve Kralların faaliyet dönemleri ve bu dönemlerdeki faaliyetleri.
4 4. Ptolemaioslar Döneminde Mısır’da mimari yapıların incelenmesi ve Yunan çağdaşları ile karşılaştırılması.
5 5. Ptolemaiosların yönetiminin Mısır heykel sanatına etkilerinin saptanması.
6 6. Ptolemaioslar Döneminde resim sanatının aktarılması. Cenaze gelenekleri ve eski Mısır dini geleneklerinin Ptolemaioslar Dönemi sanatına etkileri.
7 7. Ptolemaioslar Döneminde zanaatkarlar ve eserlerinin tanıtılması (mozaikler, cam eserler, figürinler, vs.)
8 8. Alexandria’nın bu dönemde Mısır için önemi ve ekonomik ve ticarete katkılarının aktarılması.
9 9. Mısır’ın çevredeki merkezlerle (Kıbrıs, Küçük Asya vs.) kültürel ve ekonomik alışverişinin anlatılması.

Birinci Öğretim[Yok]


1. Pers yönetiminin sona ermesi ve bu dönemde Mısır’ın siyasi durumu. 2. Büyük İskender’in Mısır’a gelişi, Alexandria kentini kurması. Kentin mimari olarak planı, kentin coğrafi konumunun avantajları ve önemli yapılar. 3. B.İskender’in ölümü ile ülke yönetimini devralan Makedonya kökenli Ptolemaios sülalesi, kralların yönetim periodları ve yönetimleri sırasındaki faaliyetleri. 4. Ptolemaioslar Döneminde hem Alexandria hem de Mısır’daki dini ve sivil mimari yapıların incelenmesi. 5. Yabancı kökenli Ptolemaioslar döneminde Mısır’da heykel sanatı. 6. Özellikle mezar yapılarında görülen duvar resimlerinden hareketle bu dönemde resim sanatı, ölü gömme gelenekleri ve Mısır ve Yunan özelliklerinin birleştirilmesi. 7. Ptolemaioslar Döneminde zanaatkarlar ve eserlerinin tanıtılması (mozaikler, cam eserler, figürinler, vs.) 8. Alexandria’nın Ptolemaioslar Dönemi sanatının gelişimi açısından önemi, 9. Ptolemaiosların diğer Doğu Akdeniz uygarlıkları bağlantıları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve bibliografya tanıtımı
2 Mısır’da Pers yönetiminin sona ermesi.
3 B.İskender’in seferleri ve Mısır’a ulaşması. Alexandria kentini kurması. Kentinin konumu ve Mısır için önemi
4 B. İskender’in ölümü ve Ptolemaios sülalesinin Mısır yönetimini üstlenmesi. Ptolemaioslar sülalesinin politikaları ve ticari, ekonomik, askeri ve kültürel faaliyetleri
5 Ptolemaioslar sülalesinin politikaları ve sanatsal, ticari, ekonomik, askeri ve kültürel faaliyetleri.
6 Alexandria’daki kazılar ile ilgili dökümanter film gösterimi
7 Ptolemaioslar Döneminde Mısır’da mimari faaliyetler
8 Ara sınav
9 Alexandria’daki önemli yapılar: Kütüphane, Museion, Pharos, Heptastadion, Serapeion, saraylar
10 Alexandria ve civarındaki nekropolisler ve mezar kültü.
11 Ptolemaioslar Döneminde Mısır’da din ve gelenekler
12 Ptolemaiosların yönetiminde plastik sanatların gelişimi
13 Ptolemaioslar Döneminde Mısır’da el sanatlarının gelişimi
14 Dönem Semineri Sunumu
15 Dönem Semineri Sunumu
16 Final Sınavı

J.-Y. Empereur, Alexandrie redécouverte, 1998. J. McKenzie, The Architecture of Alexandria and Egypt: 300B.C.-A.D. 700, Yale University Press, 2007. J.-Y. Empereur, Le Phare d'Alexandrie La Merveille retrouvée, Ed.: Gallimard - Collection : Découvertes Gallimard, 2e édition, 2004. J.-Y. Empereur, A Short Guide to the Græco-Roman Museum, Alexandria, Harpocrates, 2000. J.-Y. Empereur, A Short Guide to the Catacombs of Kom el Shoqafa, Alexandria, 2nd ed. 2003. P. E. Stanwick, Portraits of the Ptolemies: Greek Kings As Egyptian Pharaohs, 2002. Alexandria, third century BC, The knowledge of the world in a single city, Ed. by Christian Jacob & François de Polignac 2000. Nécropolis 1, éd. par J.-Y. Empereur et M.-D. Nenna, Etudes Alexandrines 5, Institut Français d'Archéologie Orientale, Le Caire, 2001. Nécropolis 2, éd. par J.-Y. Empereur et M.-D. Nenna, Etudes Alexandrines 7, Institut Français d'Archéologie Orientale, Le Caire, 2003. D. Kassab-Tezgör, Tanagréennes d'Alexandrie, Etudes Alexandrines 13, Institut Français d'Archéologie Orientale, Le Caire, 2007. E. Rodziewicz, Bone and Ivory Carvings from Alexandria, French Excavations 1992-2004, Etudes Alexandrines 12, Institut Français d'Archéologie Orientale, Le Caire, 2007. M. Sabottka, Das Serapeum in Alexandria, Untersuchungen zur Architektur und Baugeschichte des Heiligtums von der frühen ptolemäischen Zeit bis zur Zerstörung 391 n.Chr., Etudes Alexandrines 15, Institut Français d'Archéologie Orientale, Le Caire, 2008. M. R. Bunson, Encyclopedia of Ancient Egypt, 2002. Web Kaynaklar: http://cealex.org. http://www.1001images.com/bande_annonce/bande_annonce_2013.html


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 12 3 36
Toplam İş Yükü (saat) 36

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 2 3
ÖÇ 2
ÖÇ 3 2 2 5 2 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5 3 3 2
ÖÇ 6 4 4
ÖÇ 7 3 3 3
ÖÇ 8
ÖÇ 9 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek