GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201055742018 Pausanias ve Strabon'dan Metinler Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu derste, Pausanias ve Strabon’un eserlerinden seçilen metinler ele alınacak ve bu metinlerden sağlanan bilginin arkeoloji biliminde nasıl kullanılabileceği tartışılacaktır.


Prof. Dr. Cumhur Tanrıver


1 Öğrenciler Pausanias’ın eseri konusunda bilgi sahibi olacaklar
2 Öğrenciler Strabon’un eseri konusunda bilgi sahibi olacaklar
3 Birçok antik yerleşimi antik yazarların gözünden tanıyacaklar

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste antik coğrafya üzerine eserler veren Pausanias ve Strabon’dan seçilen orijinal dildeki metinler incelenecektir. Ders sırasında, bu metinlerin mitoloji ve tarih ile ilişkileri ve arkeolojik buluntular açısından yorumlanmaları ele alınacaktır. Seçilecek metinler, öğrencilerin özel ilgi alanlarına göre değişebilecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Pausanias Atina’da
3 Pausanias Atina Agorasında
4 Pausanias’ın kitabında heykeller
5 Pausanias’ın kitabında Yazıtlar
6 Pausanias’ın Batı Anadoluya ilişkin açıklamaları
7 Ara Sınav
8 Bölgelerin Sınırları
9 Strabon’da tapınaklar
10 Strabon’da yerel kültler
11 İonia
12 Batı Anadolu’da Nehirler
13 Pausanias-Strabon karşılaştırması
14 Pausanias-Strabon karşılaştırması
15 Sonuçlar
16 Final Sınavı

• Pausanias, Description of Greece (Loeb Edition) • Strabo, Geography (Loeb Edition) • Ch. Habicht, Pausanias, und seine Beschreibung Griechenlands, 1985. • H. W. Smyth, A Greek Grammar for Colleges,Cambridge 1956 • Goodwin, W.W., Greek Grammar, Boston 1900 • H.G.Liddel and R.Scott, A Greek-English Lexicon, Oxford, 1989


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 13 2 26
Tartışma 12 2 24
Rapor Sunma 10 1 10
Seminer 5 2 10
Bireysel Çalışma 12 4 48
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 2 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 11 11
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 11 11
Okuma 13 2 26
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 2 3 1 2 3 2
ÖÇ 2 2 3 4 2 2
ÖÇ 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek