GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201055762018 Batı Anadolu Orientalizan Seramiği Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı Batı Anadolu’da Orientalizan dönemin figür bezemeli seramiğini öğrenebilmektir.


Doç. Dr. Mehmet Nezih AYTAÇLAR


1 Batı Anadolu’daki Arkaik Dönem seramik üretim merkezlerinin temel gruplarını ayırt edebilme
2 Kütüphane araştırması ve internette tarama yapabilme
3 Araştırma yaptığı konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade edebilme
4 Kuzey İonia Orientalizan seramiğin gelişim aşamalarını öğrenebilme.
5 Güney İonia YKS seramiğin gelişim aşamalarını öğrenebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İonia kentleri kuruluşundan itibaren, Kıta Yunanistan’dan getirdikleri geleneğe uygun olarak seramik üretmiştir. Geometrik dönemi sona erdiren doğu etkileşimi ile ortaya çıkan orientalizan dönemde İonia merkezli olarak parlayıp yayılan Yaban Keçisi Stili seramiği, birbirinden farklı özellikler gösteren birçok merkezde üretilmiştir. Ders kapsamında bu farklı üsluplar incelenecek, birbirleri ile olan ilişkileri göz önüne alınacak, konu ile ilgili kronoloji ve üretim yeri problemleri irdelenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Batı Anadolu Arkaik Dönem seramiği terminoloji ve sınıflama sorunları.
2 Üretim merkezleri
3 Güney İonia Erken Orientalizan ve Erken YKS seramiği
4 Güney İonia Orta YKS-I seramiği
5 Güney İonia Orta YKS-II seramiği
6 Güney İonia YKS – Fikellura seramiği geçiş sorunları
7 Kuzey İonia Erken Orientalizan-I seramiği
8 Vize
9 Kuzey İonia Erken Orientalizan-II seramiği
10 Kuzey İonia Orta Orientalizan seramiği
11 Kuzey İonia Geç Orientalizan seramiği
12 Khios Seramiği
13 Aeolis Seramiği
14 Karia Seramiği
15 Lydia ve Doğu Dor Seramiği
16 Final

• R.M.Cook ve P. Dupont, East Grek Pottery, London, 1998 • H. Walter, Frühe samische Gefässe, Samos V, Bonn, 1968. • E. Walter-Karydi, Samische Gefässe des 6 Jhr.v.Chr., Samos VI 1, Bonn, 1973. • M. Kerschner, U. Schlotzhauser, “A New Classification System for East Greek Pottery”, Ancient West and East 4.1, 2005, 1-56.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 13 3 39
Tartışma 1 3 3
Rapor Sunma 1 15 15
Bireysel Çalışma 1 15 15
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 12 2 24
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 21 21
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 13 3 39
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 4 2 2 2 3
ÖÇ 2 3 4 2 4 3
ÖÇ 3 3 2 4 2 4 3
ÖÇ 4 2 4 3
ÖÇ 5 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek