GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201055782018 Roma Dönemi'nde Akdeniz'de Amphora Üretimi Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı Roma İmparatorluk Dönemi’nde üretilen ticari amphoraların tipolojilerini ve içinde taşınan ürünlerin tartışılmasıdır.


Prof. Dr. Ahmet Kaan ŞENOL


1 Roma İmparatorluk Döneminde kullanılan amphoraların tipolojileri hakkında bilgi edinmek.
2 İmparatorluk Dönemi amphoraların üzerinde bulunan boyalı yazıtların tanınması.
3 Roma İmparatorluk Döneminde amphora üretiminin yapısı hakkında bilgilenmek.
4 Roma İmparatorluk Döneminde üretilen amphoraların kronolojilerinin belirlenmesinin öğrenilmesi.
5 İmparatorluk Dönemindeki ticari hareketliliğin amphoralar vasıtasıyla belirlenmesine yönelik bilgi sahibi olmak.
6 Roma İmparatorluk Döneminde üretilen amphoralarda taşınan ürünler hakkında bilgi edinmek
7 Roma İmparatorluk Döneminde üretilen amphoraların ihracat modelleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Roma Dönemi Ticari Amphoraları dersinde öğrencinin lisans eğitimi sırasında aldığı Roma Dönemi Seramiği isimli dersi tamamlamak amacıyla Roma Dönemi’nde kullanılan amphoraların tipolojisi hakkında ayrıntılı bilgi sunulmaktadır. Çeşitli araştırmacıların hazırlamış olduğu tablolarda yeralan amphoralarla birlikte, son yıllarda keşfedilen yeni formlar da bu dersin ana konusunu oluşturmaktadır. Derste, Roma Dönemi’nde üretilen amphoraların kökenleri, taşıdıkları ürünler, üzerlerinde bulunan belirleyici yazıtlar (dippito ve graffitolar), kil yapıları ve üretim merkezlerinin tüketim merkezleriyle olan ilişkileri de tartışılmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders konularının incelenmesi, öğrenciye kaynakça verilmesi.
2 RomaCumhuriyet Dönemi’nde ekonomik durum
3 Roma Cumhuriyet Dönemi’nde amphora üretimi
4 Roma İmparatorluk Dönemi’nde amphora üreten merkezler: Bölgesel amphora üretimi
5 Seminer
6 İtalya Yarımdası’ndaki amphora atölyeleri
7 Doğu Akdeniz’deki amphora atölyeleri
8 Ara sınav
9 Ege Denizi’nde bulunan atölyeler
10 Kuzey Afrika’da amphora üretimi
11 Batı Akdeniz’de Amphora Üretimi
12 İmparatorluk Dönemi Amphoralarında kullanılan dippinto ve graffitolar
13 Roma İmparatorluk Dönemi’nde amphoralarda taşınan ürünler
14 Roma İmparatorluk Dönemi amphoralarının tarihlendirilmesinde kullanılan kronolojik veriler
15 Roma Dönemi ihracat modelleri
16 Final Sınavı

Yardımcı Eserler: Anfore Romane e Storia Economica un Decennio di Richerche, Collection de l'école Française de Rome 114, 1989. Méthodes Classiques et Méthodes Formelles dans l'Étude des Amphores, Actes du Colloque de Rome, 27-29 Mai 1974, Collection de l'école française de Rome, 32, 1977. Bezeczky, T., Roman Amphorae from the Amber Route, BAR International Series 386, 1987, s.1-191. Laubenheimer, F., Le Temps des Amphores en Gaule, Vin, Huiles et Sources Paris 1990, s.1-182. Martin Kilcher, S., Die Römischen Amphoren aus Augst und Kaiseraugst, Forschungen in Augst 7, 2, 1994, s.323-611. Peacock, D.P.S., Williams, D.F., Amphorae And The Roman Economy, 1985, s.1-239. Peacock, D.P.S., The Amphorae: Typology, Fabric and Chronology, Excavations at Carthage, Vol.II, 2, 1994, s.40-97. Reynolds, P., Trade in the Western Mediterranean AD 400-700: The Ceramic Evidence, BAR Series 604, 1995, s.1-403, Sciallano, M., Sibella, P., Amphores Comment les Identifier ?, 1990. Sealey, P.R., Amphoras from the 1970 Excavations at Colchester Sheepen, BAR 142, 1985, s.1-201.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 10 2 20
Soru-Yanıt 10 2 20
Takım/Grup Çalışması 2 1 2
Rapor Hazırlama 2 1 2
Bireysel Çalışma 10 3 30
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 3 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 6 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 11 11
Okuma 12 3 36
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 3 4 2
ÖÇ 2 2 3 3 3 4
ÖÇ 3 2 3 3
ÖÇ 4 4 3 1 3
ÖÇ 5 2 2 2
ÖÇ 6 3 4 2 2
ÖÇ 7 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek