GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201055802018 Klasik Dönem Heykeltraşlığı'nda Stil Belirleme Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Dersin amacı, bu verilerin hepsini değerlendirmek suretiyle, klasik dönemde ürün vermiş önemli heykeltıraşların kişisel stillerini belirlemeye yönelik detaylı bakış açısı kazandırmaktır.


Prof. Dr. Gürcan POLAT


1 3. Heykeltraşların stillerini karşılaştırabilme.
2 2. Klasik dönem heykeltıraşlığında heykeltıraşların eserlerini ve stilini tanıyabilme.
3 1. Klasik dönem heykeltıraşlığının gelişimini tartışabilme
4 4. Antik kaynakları, heykeltıraşlar açısından yorumlayabilme.
5 5. Klasik Dönem heykeltıraşlarının eserlerini belirleyebilmede heykeller ve antik kaynaklar dışındaki verileri kullanabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Klasik dönem ile birlikte Yunan heykeltıraşlığında kişisel stiller belirlenmeye başlamaktadır. Heykeltıraş stillerinin belirlenmesinde, nadir olarak ele geçen heykel ve kabartmaların yanı sıra, antik kaynaklardan elde edilen bilgiler, Roma dönemine ait kopyalar ve sikkeler üzerindeki tasvirler de önemli rol oynamaktadır. Dersin amacı, bu verilerin hepsini değerlendirmek suretiyle, klasik dönemde ürün vermiş önemli heykeltıraşların kişisel stillerini belirlemeye yönelik detaylı bakış açısı kazandırmaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kaynakçalar
2 Ridgway, Severe Pollitt, 1-15
3 Arkaik Heykeltıraşlar ve Arkaik Dönemden Klasik Döneme geçiş
4 Harrison, 16-65 Richter, 157-177 Langlotz, Phidiasprobleme Gardner, 79-116
5 Pheidias
6 Steward, 160-163 Richter, 189-197 Gardner, 117-139 Borbein, 65-90
7 Polykleitos
8 Steward, 176-180 Richter, 199-206 Gardner, 140-176 Ajootian, 91-129
9 Ara sınav
10 Praxiteles
11 Steward, 182-185 Richter, 207-213 Gardner, 177-209
12 Skopas
13 Steward, 186-191 Richter, 224-232 Gardner, 210-234 Edward, 130-153
14 Lysippos
15 Genel Değerlendirme
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: Gardner, E.A., Six Greek Sculptors, 1925. Brommer, F., Die Skulpturen der Parthenon-Giebel, Mainz, 1967 Richter, G.M.A., The Sculpture and Sculptors of the Greeks, London, 1970 Ridgway, B.S., Fifth Century Styles in Greek Sculpture, Princeton, 1981 Stewart, A., Greek Sculpture, London, 1990 Ridgway, B.S., Hellenistic Sculpture I, Madison, 1990 Pollitt, J.J., “Masters and Masterworks in the Study of Classical Sculpture”, Personal Styles in Greek Sculpture, eds. O. Palagia – J.J. Pollitt, 1-15. Harrison, B.E.,”Pheidias”, Personal Styles in Greek Sculpture, eds. O. Palagia – J.J. Pollitt, 16-65. Borbein, B.A., “Polykleitos”, Personal Styles in Greek Sculpture, eds. O. Palagia – J.J. Pollitt, 65-90. Ajootian, A., “Praxiteles”, Personal Styles in Greek Sculpture, eds. O. Palagia – J.J. Pollitt, 91-129. Edward, C.M., “Lysippos”, Personal Styles in Greek Sculpture, eds. O. Palagia – J.J. Pollitt, 130-153. Langlotz, E.. Phidiasprobleme, 1947


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 2 32
Tartışma 7 2 14
Soru-Yanıt 8 2 16
Takım/Grup Çalışması 2 1 2
Rapor Sunma 2 1 2
Bireysel Çalışma 10 4 40
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 3 9
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 8 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
Okuma 12 3 36
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 2
ÖÇ 2 5 3
ÖÇ 3 2 3 4
ÖÇ 4 3 2
ÖÇ 5 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek