GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201055822018 Yunan Polis'lerinde ve Roma'da Yönetim Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Kuruluşları İsa öncesi 8-7. yüzyıllara dayanan Grek polislerinin Hellenistik dönemde ve Roma İmparatorluğu dönemindeki idare şekillerini tanımak, devlet yapısının bütünlüğünü, bölgeler, şehirler ve dönemler arası farkları ayırt etmek.


Doç. Dr. Pınar ÖZLEM AYTAÇLAR


1 Kültürel yapıyı oluşturan dinamikleri gözlemleyebilme
2 Alan ile ilgili spesifik bir konuda bilimsel normlara uygun detaylı araştırma yapabilme ve sunabilme.
3 Uygulamada ve teorik çalışmada karşılaştığı sorunlara analitik yaklaşabilme
4 Alanı ile ilgili spesifik bir konuda uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olabilme
5 Alanında bilimsel kriterlere uygun sözlü ve yazılı yayın yapabilme
6 Epigrafi, Nümizmatik, Tarih ve Coğrafya gibi bilim alanlarının verilerini Arkeoloji bilimi sorunlarını çözmede kullanabilme.
7 Uzmanlık alanında, spesifik bir konu üzerinde sistemli bir çalışma programı oluşturabilme.
8 Alanında Türkçe ve yabancı dillerdeki kaynakları tarayabilme ve kullanabilme, yeni ve güncel yayınları takip etme yetisini kazanma
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
10 Arkeolojik sorunların çözümünde bireysel çalışma ve bağımsız karar verme yetisine sahip olabilme

Birinci Öğretim[Yok]


İsa öncesi 2. yüzyıl öncesinde, antik dünyanın tüm hükümetleri ya oligarşik ya da demokratik yollardan idareyi sürdürmekteydi. Ancak bu iki kutup arasında çeşitli derecelerde ayrımsanabilecek idari yapılar da vardı. Hellenistik dönemle birlikte, oligarşik yönetimler ve tiranlıklar daha demokratik bir yönetim biçimine doğru evrilmeye başladı. Şehirler ve hatta köyler demokratik kurumlara sahip oldular ve şehirlerin birleşmesiyle oluşan ligler, demokratik ittifaklar oluşturulmaya başlandı. Şehirler bir halk meclisi (ekklesia) ve bir meclis (boule) ve prytaneis’e sahipti. Bu meclislerde seçimle görev yapan ve belirli bir süre için seçilen memurlar ve hayırseverler görev yapmaktaydı. Bu memuriyetler, şehirden şehire değişebiliyordu. Dönemlere göre de önemleri azalıp çoğalabiliyordu. Hellenistik dönem ve Roma Dönemi şehirleri idaresi de, görünüşte aynı kurumlara sahip olmakla birlikte, farklı yapılara sahipti.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı ve Önemi
2 Yunan kent devletlerinde yönetim sistemi. Atina örneği.
3 Halk meclisi ve Boule
4 Eponym Yöneticiler
5 Üst düzey yönetim: arkhonlar. Prytaneis’in işleyişi.
6 Halkın üst tabakasının yönetime katkısı, liturjiler.
7 Topluluklar, ünvan ve memuriyetler.
8 Ara Sınav
9 Roma’da yönetim
10 Roma Eyaleti olarak Küçük Asya şehirlerinde yönetim
11 Koloniler, Roma kentleri ve özgür kentler
12 İmparatorluk kültü ve şehirler
13 Pax Romana ve Küçük Asya şehirlerinde yaşam
14 İmparatorluk döneminin kazanımları ve Küçük Asya’da Romanizasyon
15 Genel değerlendirme
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: W. T. Arnold, The Roman System of Provincial Administration to the Accession of Constantine the Great. 3rd ed. Oxford 1914. T.R.S. Broughton, “Roman Asia”, ESAR 4.499-916. P. Garnsey- R. Saller, The Roman Empire: Economy, Society and Culture. Londra 1986. C. Meier, The Greek Discovery of Politics, Cambridge 1990. S. Dimitriev, City Government in Hellenistic and Roman Asia Minor, Oxford 2005. D. Magie, Roman Rule in Asia Minor, I-II, Princeton 1950. J. Richardson, Roman Provincial Administration, 227 BC.-AD.117, Basingstoke 1976. A.H.M. Jones, The Greek City from Alexander to Justinian, Oxford 1940. Ch. Habicht, Athens from Alexander to Antony, Cambridge 1997. Önerilen Kaynaklar: H.J. Mason, Greek Terms for Roman Institutions: A Lexicon and Analysis, American Studies in Papyrology 13, Toronto 1974. P. Herz, “Asiarchen und Archiereiai: Zum Provinzialkult der Provinz Asia”, Tyche 7 (1992), 93-115. F. Millar, The Roman Near East, 31 BC.-AD. 337, Cambridge 1993. B. Welles, The Romanisation of Greek East”, Bulletin of American Greek Society of Papyrologists 2 (1965), 75 vd. S. R. F. Price, Rituals and Power: The Roman Imperial Cult in Asia Minor, Cambridge 1984.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 1 30 30
Tartışma 1 27 27
Seminer 1 30 30
Bireysel Çalışma 1 30 30
Okuma 1 30 30
Performans 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 2 4 3
ÖÇ 2 2 3 4 4
ÖÇ 3 3 2 4 2 3
ÖÇ 4 3 4 4 3
ÖÇ 5 2 3 3
ÖÇ 6 5 3 3 2
ÖÇ 7 2 3 3 4 2
ÖÇ 8 3 2 3 3
ÖÇ 9 3 4 3
ÖÇ 10 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek