GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201195122011 Klinik Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Seçmeli Ders Grubu 1 2 5,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı klinik psikolojide ölçme ve değerlendirmede kullanılan temel test ve envanterleri tanıtmaktır


Dr. Umut Yıldız


1 MMPI ve MMPI-RF testi uygulama materyalleri ve raporları
2 WAIS-R ve WAIS-4 testleri uygulama materyalleri ve raporları…
3 TAT testi uygulama kayıt ve materyalleri ve raporları
4 Nöropsikolojik testler (Bilnot bataryası, Bender Gestalt GMAT vb..) uygulama materyalleri, kayıtları ve raporları


Yok


Yok


Bu ders kapsamında test ve envanterlerin uygulama ve yorumlamasındaki temel ilkeler üzerinde durulur: a) Zeka Testleri (WAIS ve WISC-R); b) Gelişimsel Testler (AGTE, Denver, ASIEP-II), c) Nöropsikolojik Testler (Bender Gestalt, Benton); d) Kişilik testleri (MMPI, TAT, CAT).


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Klinik psikolojide ölçme ve değerlendirmenin gerekliliği ve tarihçesi
2 MMPI testinin geliştirilmesi ve psikopatolojiyle beraber gelişmeler MMPI-2 VE MMPI-RF
3 MMPI uygulama ve yorumlaması
4 MMPI RF uygulama ve yorumlaması
5 PROJEKTİF TESTLERİN KURAM VE TARİHÇESİ
6 TAT-CAT- SAT gelişimi ve tanıtımı
7 TAT-CAT- SAT uygulaması
8 TAT-CAT- SAT raporlaması
9 Zeka kuramları ve zeka testi geliştirme tarihçesi
10 WAIS-R ve WAIS-IV zeka testlerinin gelişimi ve tanımlaması
11 WAIS-R uygulanması ve raporlanması
12 WAIS-IV uygulanması ve raporlanması
13 Nöropsikolojik değerlendirme tarihçe ve kuramları
14 Bilnot bataryası
15 BENDER GESTALT TESTİ
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: Graham, J.R. (çev. Sorias O.) (1998) MMPI Uygulama ve Yorumlama Rehberi. Savaşır, I. & Şahin, N. (1995) Weschler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R) (Manual fort he Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised). Ankara: Türk Psikologlar Derneği. Yardımcı Kitaplar: -The MMPI-2: An Interpretive Manual, Roger L. Greene Allyn and Bacon, 2000 - -Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2-RF Carolyn Williams,Yossef S. Ben-Porath, PhD, Auke Tellegen, PhD -(MMPI®-A) Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-Adolescent Carolyn Williams,Yossef S. Ben-Porath, PhD, Auke Tellegen, PhD -The T.A.T/C.A.T/S.A.T Clinical Use: Thematic Apperception Test, the Children's Apperception Test, and the Senior Apperception Technique in Clinical Use Hardcover – 1 Nov 1993 by Leopold Bellak (Author) -Essentials of TAT and Other Storytelling Assessments (Essentials of Psychological Assessment) Paperback – 2 Jul 2010 by Hedwig Teglasi (Author) -A visual motor Gestalt test and its clinical use. Bender, L. Bender Visual-Motor Gestalt Test Gary G. Brannigan -The Visual Aural Digit Span Test for Seventh Graders: A Normative Study J Learn Disabil February 1981 14: 93-95, -Bilnot – Yetişkin (Nöropsikolojik Testlerin Yetişkinler İçin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları)Sirel Karakaş, Elvin Doğutepe Dinçer, Emel Erdoğan Bakar Eğitim Kitabevi Yayınları /


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 15 3 45
Uygulama/Pratik 12 3 36
Okuma 15 3 45
Toplam İş Yükü (saat) 126

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 3 4 4 3
ÖÇ 2 3 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4 4
ÖÇ 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek