GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201195171982 Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı Beck tarafından ortaya konan bilişsel davranışçı terapi kuramın temel ilkelerini, işleyişini ve temel terapi tekniklerini tanıtmaktır.


Prof. Dr. Haluk Arkar


1 1. Bilişsel terapinin temel ilkelerini listeleyebilme.
2 2. Bilişsel modeli kavrayabilme.
3 3. Bilişsel terapinin yapısını, sürecini ve hedeflerini kavrayabilme.
4 4. Bilişsel terapinin seanslarının formatını tasarlayabilme.
5 5. Bir bilişsel terapi seansı sırasında ortaya çıkabilecek yapılandırma problemlerine çözüm bulabilme.
6 6. Otomatik düşüncelerin doğasını kavrayabilme.
7 7. Otomatik düşüncelerin değerlendirilmesi işlemlerini uygulayabilme
8 8. İşlevsel Olmayan Düşünceler Kayıt Formunu uygulayabilme
9 9. Bilişsel Formülasyon Çizelgesini kullanabilme.
10 10. Çeşitli bilişsel ve davranışçı teknikleri uygulayabilme.


Yok


Yok


Bilişsel psikoterapiye giriş, bilişsel formulasyon, terapi seanslarının formatı, otomatik düşüncelerin belirlenmesi, duyguların belirlenmesi, otomatik düşüncelerin değerlendirilmesi, işlevsel olmayan otomatik düşüncelerin işlevsel olanlarla değiştirilmesi, ara inançlar, temel inançlar, tedavinin planlanması ve tedavinin sonlanması


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2 Giriş Bilişsel Terapinin temel ilkeleri
3 Bilişsel Formülasyon Bilişsel Model Otomatik düşüncelerin davranışlarla ilişkisi
4 İlk terapi seansının formatı İkinci ve daha sonraki seanslar Terapinin Hedefleri ve Yapısı
5 Seansı yapılandırma sorunları
6 Otomatik düşünceklerin belirlenmesi Otomatik düşüncelerin doğası
7 Duyguların belirlenmesi
8 Ara sınav
9 Otomatik düşüncelerin değerlendirilmesi ve sorgulanması Bilişsel çarpıtmalar
10 İşlevsel olmayan otomatik düşüncelerin işlevsel olanlarla değiştirilmesi
11 Ara inançların belirlenmesi ve değiştirilmesi Bilişsel formülasyon çizelgesi
12 Temel inançlar: sınıflandırılması, belirlenmesi ve değiştirilmesi Temel İnanç Çalışma Formu
13 Problem Çözme Karar Verme Davranışsal deneyler Etkinlik planlama ve izleme Başa çıkma kartları Aşamalı yüzleştirme Rol Yapma
14 Terapiyi sonlandırmak ve belirtilerin tekrar ortaya çıkmasını önlemek Destekleme seansları
15 Tedavinin planlanması Tedavi sırasında karşılaşılabilecek sorunlar
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: Beck, J. S. (1995). Cognitive Therapy: Basics and beyond. New York: Guilford Press. Yardımcı Kitaplar: Beck, J. S. (2005). Cognitive Therapy for Challenging Problems. New York: Guilford Press. Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F. & Emery, G. (1979). Cognitive Therapy of Depression. New York: Guilford Press.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 4 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 36 36
Okuma 14 4 56
Toplam İş Yükü (saat) 178

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 4 4 3 2 5 4
ÖÇ 2 5 5 5 3 5 5
ÖÇ 3 4 4 4 3 5 4 5 5
ÖÇ 4 5 4 5 5 4
ÖÇ 5 3 5 5
ÖÇ 6 5 5 5
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek