GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201195182011 Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Destekli İstatistik Ders 1 1 7,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı SPSS paket programı vasıtasıyla psikolojide yaygın olarak kullanılan data analizi yöntemlerini tanıtmaktır.


Doç. DR. İbrahim Mert TEKÖZEL


1 Psikoloji araştırmalarında yaygın kullanılan istatistiksel testleri kullanabilmek
2 Psikolojik datayı ve analiz sonuçlarını yorumlayabilmek


Yok


Yok


• Temel tek değişkenli parametrik ve parametric olmayan istatistikler ve hipotez testleri • ANOVA • ANCOVA • Tekrarlayan Ölçümler için tek yönlü ANOVA • Tekrarlayan Ölçümler için çift yönlü ANOVA


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Temel tek değişkenli parametrik istatistikler ve hipotez testleri
2 Temel tek değişkenli parametrik istatistikler ve hipotez testleri
3 Parametric olmayan istatistikler ve hipotez testleri
4 Parametric olmayan istatistikler ve hipotez testleri
5 ANOVA
6 ANOVA
7 Ara Sınav
8 ANCOVA
9 ANCOVA
10 Tekrarlayan Ölçümler için tek yönlü ANOVA
11 Tekrarlayan Ölçümler için tek yönlü ANOVA
12 Tekrarlayan Ölçümler için çift yönlü ANOVA
13 Tekrarlayan Ölçümler için çift yönlü ANOVA
14 MANOVA
15 MANOVA
16 FİNAL SINAVI

Green, S. B., Salkind, N. J. & Akey, T. M. (2000). Using SPSS for Windows analyzing and understanding data. 2nd edition. Washington DC: APA


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 10 50
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50
Okuma 8 4 32
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek