GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201195262000 Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Tedavi Seçmeli Ders Grubu 1 2 5,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bilişsel davranışçı terapi tekniklerini çocuk ve gençlere uyarlamayı ve terapiyi yürütmeyi öğretmektir. Derste, üzerinde çalışılacak problemi belirlemeden, Sokratik diyaloglara uzanan bir dizi bilişsel davranışçı strateji örneklerle tanımlanır. Ayrıca depresif, anksiyöz ve saldırgan çocuk ve gençlere yönelik bilişsel davranışçı müdahaleler gözden geçirilir.


Prof. Dr. Oya SORİAS


1 Bilişsel Davranışçı Terapinin (BDT) kuramsal temeli konusunda bilgi edinme.
2 Üzerinde çalışılan olgunun gelişimsel, ailesel ve çevresel özelliklerini terapi boyunca göz önünde bulundurmayı öğrenme.
3 Mevcut problem, kültürel arka plan, gelişimsel ve kişisel öykü, sorun davranışın öncesinde ve sonrasında olanlar, ve bilişsel değişkenler konusunda bilgi alabilme ve vaka formülasyonu yapabilme.
4 Bilişsel ve davranışsal teknikleri çocuk ve ergenlerde kullanabilme.


Yok


Yok


Bilişsel Davranışçı Terapinin kuramsal temelleri; Çocuk ve ergenlere özgü farklılıklar; Tedavi ilişkisi; Sorunları ve tedavi hedeflerini belirleme; Vaka formülasyonu; Tedavi modelini tanıtma; Psikoeğitim: Duygu ve düşünceleri fark etme; Bilişsel yeniden yapılandırma; Davranışsal teknikler; Çocukluk ve ergenlik ruhsal sorunlarında BDT.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2 BDT’nin Kuramsal Temeli
3 BDT’de Çocuk ve Ergenlere Özgü Farklılıklar
4 Tedavi ilişkisi
5 Sorunları Araştırma Tedavi Hedeflerini saptama Tedavi modelini Sunma
6 Duygu Eğitimi Farklı Duyguların Adlandırılması ve Şiddetinin Derecelendirilmesi
7 Düşünce Eğitimi Düşünce/İç konuşma nedir? Düşünce-Duygu –Davranış İlişkisi
8 Ara sınav
9 Bilişsel Yeniden Yapılandırma Rasyonel Analiz Teknikleri: Sokrat Tarzı Sorular
10 Bilişsel Yeniden Yapılandırma: Davranışsal Deneyler
11 Davranışsal Teknikler: Problem Çözme
12 Davranışsal Teknikler: Karşı Karşıya Bırakma
13 Anksiyete Bozukluklarında BDT
14 Depresyonda BDT
15 Öfke ve Saldırgan Çocuk ve Ergenlerde BDT
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: Friedberg, R.D. & McClure, J.M. (2002) Clinical Practice of Cognitive Therapy with Children and Adolescents. The Guilford Press. Yardımcı Kitaplar: Friedberg, R.D., Crosby, L.E., Friedberg, B.A., Rutter, J.G. & Knight, K.R. (2000). Making cognitive behavioral therapy user-friendly to children. Cognitive and Behavioral Practice, 6: 189-200. Friedberg, R.D. & Gorman, A. (2007) Integrating psychotherapeutic processes with cognitive behavioral procedures. Journal of Contemprary Psychotherapy, 37: 185-193. Kendall, P.C., Robin, J.A., Hedtke, K.A., Suveg, C., Flannery-Schroeder, E. & Gosch, E. (2005). Considering CBT with anxious youth? Think exposures. Journal of Cognitive and Behavioral Practice, 12: 136-150. Bouchard, S., Mendlowitz, S., Coles, M.F., & Franklin, M., (2004). Considerations in the use of exposure with children . Cognitive and Behavioral Practice, 11: 56-65


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 2 1 2
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 5 5 25
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 117

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 5 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek