GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201195312006 Temel Klinik Beceriler: Görüşme ve Davranış Değiştirme Teknikleri Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere 1) danışanlarını dinlemeyi ve onlarla olumlu bir ilişki kurmayı, 2) bir insanın içinde yaşadığı aile ve kültürün onun değerlerini ve davranışlarını nasıl şekillendirdiğini fark etmeyi, 3) tanı koyarken kullanılan teknikleri öğretmek ve klinik görüşme ve tanısal değerlendirme konularında pratik yaparak tecrübe kazandırmaktır.


Prof. Dr. Oya SORİAS


1 Klinik psikoloğun sahip olması gereken temel görüşme becerilerini geliştirmek
2 Hem tanısal değelendirme hem de terapi yaparken kullanılabilecek bir dizi müdahale öğrenmek
3 İlişki kurmayı, çalışma ittifakını geliştirmeyi, değişim için istek yaratmayı kolaylaştıran ileri görüşme becerilerini kazanmak
4 Cinsiyet, ırk, din, etnik köken, cinsel yönelim ve kültürle ilişkili farklılıkları göz önünde bulunduran ve bunlara saygı gösteren müdahaleler öğrenmek.
5 Klinik uygulamalarda temel alınacak, adli, etik ve mesleki ilkeleri öğrenmek


Yok


Yok


İlişki Kurma ve Dinleme; Sorunları ve Tedavi odağını Belirleme; Direnç ve İsteksizlik Üzerinde Çalışma; Değerlendirme; Çocuk ve Ergenlerle Görüşme; Çift ve Ailelerle Görüşme.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Kapsamı ve Yapılacaklar
2 Dinleme ve ilişki kurma becerileri
3 Bilgi toplama, sorunları ve tedavi hedeflerini belirleme
4 İleri Beceriler : Empati, Yorumlama, ve Destekleyici Yüzleştirme
5 Motivasyonel Görüşme
6 Değerlendirme
7 Çocuk ve Ergenlerle Görüşme
8 Çift ve Ailelerle Görüşme
9 Vize Sınavı
10 Rol Canlandırma Alıştırmaları 1.Olgu: Okul başarısı ve aileyle ilgili sorunlar
11 2.Olgu: Travma sonrası stres bozukluğu
12 3.Olgu: Şizofreni ve madde kötüye kullanımı
13 4.Olgu: Madde kötüye kullanımı ve Öfke ve Saldırganlıkla İlişkili Sorunlar
14 5.Olgu: Yeme Bozukluğu (Bulimia Nervoza)
15 6.Olgu : Üniversite yaşamına uyum güçlüğü
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: Berman P.S. & Shopland S. N. (2009). Interviewing and diagnostic Exercises for Clinical and Counseling Skills Building. Taylor &Francis e Library. Yardımcı Kitaplar: Cormier S. & Nurius P. S. (2003) Interviewing and change strategies for helpers: Fundamental skills and cognitive behavioral interventions. Thomson Brooks/Cole. Young, M.E. ( 2001) Learning the Art of Helping (2nd ed.). Merrill Prentice Hall. Hackney, H. & Cormier, S. (2008) Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri: Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı (Çev. T. Ergene ve S. A. Sevim). Mentis Yayıncılık. Cepeda, C. (2010). Clinical Manual for the Psychiatric Interview of Children and Adolescents. American Psychiatic Publishing Inc. Miller R. M. & Rollnick, S. (2002). Motivasyonel Görüşme: İnsanları Değişime Hazırlama. (Çev.Ed. F. Karadağ, K. Ögel ve A.E. Tezcan). Hekimler Yayın Birliği. Ivey A. E. & Ivey M. B.,(2003). Intentional Interviewing and Counseling. (5th ed). Thomson Brooks/Cole. Geldart, K. & Geldart, D. (1999) Çocukla Psikoterapötik Görüşme: Giriş Niteliğinde Uygulamalı Rehber (Çev Ed.G. Erden ve Ç. Kudiaki) Türk Psikologlar Derneği Yayınları.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 5 5 25
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 33 33
Okuma 14 4 56
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 3 5 5 5 5
ÖÇ 2 4 5 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek