GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201195402006 Aile ve Eş Terapisi Seçmeli Ders Grubu 1 2 5,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; aile terapisinin temellerini, aile terapisinin evrimini, aile terapisinin öncülerini, aile terapisinin temel kavramlarını ve bazı önemli aile terapisi ekollerini öğrenmesini sağlamaktır.


Prof. Dr. Haluk Arkar


1 Aile terapisi alanında öncü isimleri listeleyebilme
2 2. Aile terapisinin temel kavramlarını kavrayabilme.
3 3. Aile terapisinin evrimini açıklayabilme.
4 4. Bowen’ın aile sistemleri kuramının kuramsal formülasyonunu açıklayabilme
5 5. Bowen’ın aile sistemleri kuramının terapi hedeflerini kavrayabilme.
6 Yaşantısal aile terapisinin kuramının kuramsal formülasyonunu açıklayabilme.
7 7. Yaşantısal aile terapisinin terapi hedeflerini kavrayabilme.
8 8. Yapısal aile terapisinin kuramsal formülasyonunu açıklayabilme.
9 9. Bilişsel-Davranışçı aile terapisinin terapi hedeflerini kavrayabilme.
10 10. Bilişsel-Davranışçı aile terapisinin kuramsal formülasyonunu açıklayabilme.


Yok


Yok


Aile terapisinin temelleri, Aile terapisinin evrimi, aile terapisinin öncüleri, Aile terapisinin temel kavramları, Bowen’ın Aile Sistemleri Terapisi, Yaşantısal Aile Terapisi, Yapısal Aile Terapisi, Bilişsel-davranışçı Aile Terapisi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2 Aile terapisinin temelleri Aile terapisi ya da bireysel terapi Aile terapisinin gücü
3 Aile terapisinin evrimi Araştırmadan tedaviye: aile terapisinin öncüleri
4 Grup süreci ve iletişim analizi
5 Aile terapisinin temel kavramları
6 Bowen’ın Aile Sistemleri Terapisi Kendiliğin ayrımlaşması Nükleer aile duygusal süreci
7 Bowen’ın Aile Sistemleri Terapisi Üçgenler Aile yansıtma süreci
8 Ara sınav
9 Yaşantısal Aile Terapisi
10 Yapısal Aile Terapisi Katılma ve Bütünleşme
11 Yapısal Aile Terapisi Etkileşimlerle çalışma
12 Bilişsel-Davranışçı Aile Terapisi Davranışsal Ebeveyn Eğitimi
13 Bilişsel-Davranışçı Aile Terapisi Davranışçı Eş Terapisi
14 Bilişsel-Davranışçı Aile Terapisi Aile Terapisine bilişsel-davranışçı bir yaklaşım
15 Bilişsel-Davranışçı Aile Terapisi Cinsel işlev bozukluklarının tedavisi
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: Nichols, M. P. & Schwartz, R. C. (1998). Family Therapy concepts and mrthods Boston: Ally and Bacon. Yardımcı Kitaplar: Dattilio, F. M. & Freeman, A. (2007). Cognitive-Behavioral Strategies in Crisis Intervention. New York: The Guilford Press.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 2 1 2
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 10 4 40
Toplam İş Yükü (saat) 123

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 1
ÖÇ 2 3 3
ÖÇ 3 2 3 2
ÖÇ 4 2 3 3 2
ÖÇ 5 2 2 3 2
ÖÇ 6 2 2 3 2
ÖÇ 7 2 2 3 2
ÖÇ 8 2 2 3 2
ÖÇ 9 2 2 3 2
ÖÇ 10 2 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek